2019-05-26 Žlibinuose vyko Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos atlaidai. Po šv. Mišių Žlibinų giedoriai, vadovaujami Stefos Stonienės, dovanojo giesmes Švč. Mergelei Marijai.

Tomo Gaubio nuotraukos

2019-05-25 Žlibinuose, visų kaimiškųjų kultūros centrų vokalinių ansamblių, jubiliejinė 20-oji „DAUNUOJANČIOS BITĖS“ šventė. Šiemet šventėje dalyvavo 9 kolektyvai iš Žlibinų, Šateikių, Žemaičių Kalvarijos ir Kulių kultūros centrų, bei jų skyrių. Prisiminimais pasidalijo visi kultūros centrų vadovai organizavę per tą 20-metį šią puikią šventę, tai Danutė Andriuškaitė – Šatkuvienė, Giedrutė Idzelienė, Stefa Stonienė, Algimanta Motužienė, Žydrūnas Purauskis. Vokalinių kolektyvų profesionalumu ir nuoširdumu pasidžiaugti ir pasveikinti su gražiu šventės jubiliejumi atvyko ir garbingi svečiai, tai seimo narys Andriejus Stančikas ir Plungės rajono meras Audrius Klišonis.

Ingos Bumblauskaitės ir Alinos Bružienės nuotraukos

Lietuva Skaito 2019 m. gegužės 7 d., kai Lietuva mini Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną! 19.30 val. Žlibinų kaimo bibliotekoje vyko skaitymo akcija – Lietuva skaito. Žlibinų kaimo bendruomenė aktyviai sudalyvavo akcijoje. Skaitėme savo mėgstamų rašytojų kūrinių ištraukas visi: maži ir dideli. Akciją pradėjo Žlibinų kultūro centro kaimo kapela ,,RYVIENA“ vadovaujama Alfredo Lučinsko. Lietuva skaito!“ – tai visuomeninis renginys ir vienos dienos skaitymo skatinimo akcija.

,,Moka ūbauti pelėdos, joms nerūpi jokios bėdos. Gerai mato, gerai girdi, kas ir kur giliai ten lindi…“ 2019 m. gegužės 7 d. 19.00 val. Žlibinų kaimo bibliotekoje atidaryta paroda PELĖDA IR AŠ aut. Irena Jankauskienė. Tiek vienoje vietoje pelėdų bus galima matyti visą mėnesį Žlibinų kaimo bibliotekoje. Parodos atidarymo metu bibliotekos jaunieji bičiuliai KNYGŲ HEROJAI parodė spektaklį ,,NUŠOVĖ PELĖDĄ“ pagal Lietuvių liaudies dainą ,,Išėjo tėvelis į mišką…“, jiems grojo Žlibinų kultūros centro kaimo kapela ,,RYVIENA“ vad. A. Lučinskas.

Ingos Bumblauskaitės ir Aldonos Lučinskienės nuotraukos

2019-05-05 Gražiausia pavasario šventė, kurią švenčiame – MOTINOS DIENA. Po šv. Mišių Žlibinų Šv. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčioje įvyko koncertas Motinos dienai. Joms skirtas skambiausias dainas dovanojo kolektyvas „Melodija“ vadovė Nijolė Puplauskienė ir poezijos posmus skaitė Stefa Petreikienė.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos

2019-05-01 Šiandien, artėjant Motinos dienos proga, Žlibinų kultūros centro saviveiklininkų koncertas buvo skirtas Mamoms. Po koncerto Žlibinų KC direktorė Alina Bružienė visus vaišino žirnių koše, kava, arbata.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos

2019-04-28. Šiandien MAŽOSIOS VELYKĖLĖS, gražią šventę vaikams surengė Žlibinų kultūros centro darbuotojai. Sužinojome velykinių patiekalų receptus, ridendami kiaušinius vaikai laimėjo Zuikio Ilgaausio prizus.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos

2019 m. balandžio 24 d. Žlibinų bibliotekoje vyko renginys „ATEIK – SUŽINOK, IŠMOK!“. Skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei. Į biblioteką atėjo daug vaikučių, kurie norėjo sužinoti, kaip ir kada atsirado knygų skirtukai. Biblitekos vedėja Aldona Lučinskienė papasakojo jų atsiradimo istoriją. O paskui kibome į darbus, mokėmės pasidaryti skirtukus sau.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos

2019-04-15 minėdami KULTŪROS DIENĄ Žlibinų kultūros centre sukome žemaitišką kastinį. Susukę kastinį kartu valgėme vakarienę su išvirtomis bulvėmis. Bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė pasirūpino, kad karštos bulvės su lupena ir rūgpienis nudžiugintų kastinio sukėjus.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos

 2019 m. gegužės 18 d. Latvijos Jūrmalos kurorto Kultūros Centre, vyko tarptautinis šokių konkursas „Baltic Amber Jūrmala 2019“, kuriame varžėsi kelios dešimtys kolektyvų iš Latvijos, Lietuvos ir Rusijos. Žlibinų kultūros centro šokių mokytojos Loretos Vaitkutės, parengtas pagyvenusių žmonių liaudiškų šokių kolektyvas ,,Sausdravėlis“, dalyvavo tarptautiniame šokių konkurse ,,Baltic Amber Jūrmala 2019″. Parvežta garbingai laimėta II – oji vieta.