2020-10-04 Žlibinų Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje vyko tradiciniai Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai. Šv. Mišių metu giedojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios senosios muzikos ansamblis „DECORATA“. Po šv. Mišių, agapės metu, Žlibinų kultūros centro senjorų ansamblis vadovaujamas Liucijos Bertulienės, kartu su renginio dalyviais, dainavo lietuvių liaudiškas dainas. Buvimas kartu yra tiesiog Laimė.

Alinos Bružienės nuotraukos

2020-09-29 Šateikių koltūras centra Aleksandrava miegieju tetra gropė „RIŠOLIS“, režisierė VĖRGĖNĖJĖ PUOKVYTIENĖ, pristatė spektakli pagal F.Buliakovą lyrine komedeje ,,Sužadėtinės“. Vo po spektaklė sava kūrybas eiliem dūše pakaju dovanuojė žemaitiu kalbuos puoselietuojė, kningu rašytuojė kap pati savi prisistatė STRAŽINSKALĖ-GLINSKIENĖ IRENA. Įtraukė vėsus susirinkusius i žemaitiška žuodiu žaidėma. No bažaidont i viel salė ūžė, kuokė poiki i baguota mūsa žemaitiu kalba, i kap mes sugebam čyditėis, na douk na davės. Saugokem i puoseliekem sava kalba, mokinkem vakus i anūkus sava kalbuos, ka kap artista rokava, ka naišnyktomem kap dinozaura. Puoseliekem kon torem i tou didžioukimies.

Alinos Bružienės nuotraukos

2020-09-13 Žlibinų kultūros centre vyko nuostabus, trijų sesių, VILMOS, TOMOS IR EGLĖS Šlimaičių, meninis-kultūrinis renginys „PRO TĖVIŠKĖS LANGĄ“. Žiūrovai liko maloniai nustebinti ir sužavėti sesių nuoširdumu, paprastumu ir talentais, tai ką jos sukūrė Žlibinuose žlibiniškiams. Sukurtas filmas ir suruošta foto paroda.

 Tomos Šlimaitės Bubelienės  ruošta foto paroda apie žlibiniškių gyvenimą nuo 1928 m. iki šių dienų, bus Žlibinų kultūros centre iki spalio mėnesio 2 dienos.

Gintarės Taurinskaitės nuotraukos

2020-09-01 Šiandien, drauge su kūrybišku jaunimu, palydėjome paskutinį vasaros savaitgalį! 

Gaminome augalų sekretus rėmeliuose ir lauko dekoraciją ,,ežiuką”!

Nepamiršome ir smagaus piešimo teptuku ant netradicinio pagrindo! 

Dėkojame visiems už dalyvavimą ir linkime spalvingo rudenėlio!

Iki kitų metų, vasarėle!

Čia Gintarės Taurinskaitės tekstas ir nuotraukos 

 

2020-08-19 Žlibinų seniūnijos, Purvaičių kaimo senose kapinaitėse pastatytas atnaujintas kryžius.

Gintaro Končiaus iniciatyva kryžius buvo išvežtas restauruoti. Nagingas meistras Algimantas Augustinas atnaujino medinį kryžių, pakeitė Dievo Mūka. Plungės dekanas Vytautas Gedvainis pašventino. Prisiminimais apie kryžiaus pastatymą pasidalino Stanislava Gaubienė ir Sigutė Žeimaitienė. 

Dabar pravažiuojančius akį traukia naujai pastatytas medinis kryžius.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos

2020 m. Gavus finansavimą, pagal priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, pradėtas vykdyti projektas – pavadinimu ,,Atmintis išlieka mumyse“.

Įamžinimui pastatyta atminimo sienelė, Mažoji Lietuvos  kultūros sostinė – Žlibinai 2020.

Ingos Bumblauskaitės ir Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

 

 

,,SĄVARTYNAS – EKOLOGIJOS PAVYZDYS“

 2020 m. rugsėjo 26 d. (Plungės r. sav.) Žlibinų bendruomenė vyko į žygi su dviračiais, į Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą, kuris randasi mūsų rajone Jėrubaičių kaimo teritorijoje. Renginys skirtas ,,Keliaujančiųjų ir vairuotojų dienai“. Kelionės tikslas: sužinoti kaip tvarkomos buitinės atliekos ir kur nukeliauja mūsų nebenaudojami daiktai. Ar tikrai SĄVARTYNAS – EKOLOGIJOS PAVYZDYS. Mūsų negausų būrelį pasitiko UAB TRATC visuomenės informavimo specialistė p. Eglė Geležinė. Ekskursijos metu sužinojome koks sunkus ir atsakingas ten dirbančių žmonių darbas peržiūrint ir dar kartą išrūšiuojant mūsų ,,išrūšiuotas“ buitines atliekas. Pamatėme, kokie esame neatsakingi ir sąžiningai nerūšiuojame savo buitinių atliekų. Baisiausia, kai ten dirbantys žmonės aptinka negyvus namų augintinius atliekų rūšiavimo ceche. Visos ten atkeliaujančios atliekos kruopščiai peržiūrimos ir nukeliauja ilgą kelią iki galutinio perdirbimo.

Apsikeitėme dovanomis. Nuo bendruomenės p. Eglei įteikėme krepšį su šviesą atspindinčiomis juostomis, o mums dovanos nuo TRATC – daugkartinio naudojimo maišiukai ,, PRADĖK RŪŠIUOTI IR GAMTA TAU PADĖKOS!“.

Kadangi buvome organizuota dviratininkų grupė, vykstanti suplanuotu maršrutu, tai mus lydėjo savo automobiliu Žlibinų kaimo bibliotekos bibliotekininkė Aldona Lučinskienė. Kelionės poilsio valandėlėmis kalbėjome apie saugų eismą, atsakinėjome į saugaus eismo taisyklių viktorinos klausimus. Visiems dalyvavusiems žygyje bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė išdalino atšvaitus. Grįžtant į namus rinkome iš pakelės nesusipratusių žmonių išmestas šiukšles. Turime susimąstyti, kaip nesusipykti su gamta.

Žlibinų bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

2020-09-19 Žlibinų kultūros centro kolektyvų viešnagė Vilniuje ,,Tautų mugė‘‘ pralėkė su trenksmu, ačiū visiems, kad esat, JŪS NUOSTABŪS!!! , gaila, kad organizatoriai, nepasirūpino dalyvių saugumu, Vilniaus paspirtukininkai važinėjo ir puldinėjo tarp šokančių dalyvių koncerto metu. Kaimas atvežė kultūros perlus, bet sostinės „inteligentai“ savaip supranta kultūrą…

Dalyviai buvo maitinami ,, Marceliukės klėtis“ maistu. Meniu pralenkė 2018 m. vykusios Dainų šventės maitintojus ,,Bruneros“, (maistas tiesiog apgailėtinas, gaila neturiu foto tų patiekalų). Turėkim pagarbos mielieji Vilniškiai jūs irgi Lietuvoje, o gal ne?

Tomo Gaubio nuotraukos

 

2020-09-Naujausių koliažų Paroda Tomos Šlimaitės Bubelienės

Naujausią koliažų ciklą dedikuoju savo tėviškei. Paroda „Žlibinų istorijos“ veiks iki spalio 2 d. Žlibinų kultūros centre, Plungės r., prašome apsilankyti, kas negalėjo atvykti per atidarymą.