Mintis įkurti Žlibinų bendruomenę kilo moterų klubo „Seklyčia“ narėms. „Seklyčia“, kaip visuomenės klubas, įkurtas 1992 metais. Jos tikslas – susiburti draugėn, pabūti kartu, pavakaroti.

Bendruomenė, vienijanti ne tik Žlibinų, bet ir Purvaičių, Keturakių, Smilgių, Gaižupių, Kapsūdžių kaimo gyventojus, buvo įkurta 2004 m. lapkričio 11 d. Jos pirmininke išrinkta Izolina Kriaučiūnienė. Nuo 2011 m. vadovavo Dangerutė Pakalniškienė. Nuo 2018 m. vadovauja Inga Bumblauskaitė.

Bendruomenė įkurta siekiant šių tikslų: propaguoti atjautą, savitarpio pagalbą, teikti gyventojams informaciją apie gyvenimo naujoves, puoselėti ir saugoti vietovės gražią gamtą, senas tradicijas, kultūrinį paveldą, kartu su seniūnija spręsti kaimo plėtros klausimus,organizuoti mokymus bendruomenių nariams, ugdyti bendruomeniškumą, susipažinti užmegzti naujus ryšius su kaimyninėmis bendruomenėmis, dalyvauti projektuose.

Puoselėjame kaimo bendruomenės tradicines šventes: „Žydinčio jazmino šventė“ prof. Igno Končiaus gimtinės sodyboje Purvaičiuose, Žlibinuose kasmet švenčiama Žolinė, Užgavėnės, rengiamas Adventinis vakaras, minimos valstybinės šventės. Prof. I.Končiaus gimtojoje sodyboje Purvaičiuose apie dešimtį metų šeimininkų Virginijos ir Gintaro Končių ir bendruomenės iniciatyva vyksta įvairūs kultūriniai renginiai: susitikimai su žymiais Lietuvos ir užsienio žmonėmis, koncertai, dailininkų plenerai, minimas prof. I. Končiaus gimtadienis, vaikai per vasaros stovyklas rengia parodas ir pasirodymus visai bendruomenei.

Žlibinų kraštas visada buvo dainingas – garsėjo balsingais savo vyrų ir moterų ansambliais. Žlibinų vardas garsinamas ne tik daina. Šios bendruomenės nariai neabejingi ir šokiui, gali pasigirti turintys ir aktorinių sugebėjimų: pastatytas ne vienas spektaklis, vaidinimai sulaukia didelio vietos žmonių susidomėjimo ir palaikymo. Žlibiniškiai žinomi ir matomi visose rajono bendruomenių šventėse, respublikiniuose renginiuose, apie save skleidžia žinią ir užsienio lietuviams.

Bendruomenė aktyviai dalyvauja ir rengdama įvairius socialinius projektus, kurių dėka pavyksta įgyvendinti didžiąją dalį idėjų.