Eismo saugumas

2021-04-11 Žlibinų bendruomenė (Plungės r. sav.) pravedė saugaus eismo renginį ,,Kelio ženklai margutyje“. Saugaus eismo simbolis Katinas Micius renginio dalyvius pasitiko kartu su personažais  Velyke ir Zuikiu Puikiu.  Velykė kvietė praeivius dalyvauti viktorinoje ,,Eismo taisykles žinau – nieko nebijau“ . Katinas Micius  rūpinosi, kad mažieji dalyviai piešdami  margutį su kelio ženklais laikytųsi  saugaus atstumo.  Zuikis Puikis fiksavo renginio akimirkas. Velykė ir Katinas Micius  viktorinos ir  piešimo dalyvius apdovanojo saldumynais ir atšvaitais.

Žlibinų bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

 

 

 

Pavasarinio džiaugsmo, saulės ir šilumos Jūsų namams, naujų idėjų ir sėkmės Jūsų darbams. Su šv. Velykomis! Linki Žlibinų bendruomenė

 

Žemės dienos minėjimo proga, visi žlibiniškiai tradiciškai kviečiami kelti inkilus savo sodybose. Pasitinkame sparnuočius dovanodami naujus namus.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos

           Projekto ,,Prisijungusi Lietuva” komanda, kviečia skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvauti ir bendruomenės narius, kraštiečius, kaimynines bendruomenes.

https://avipt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/inga_z_avipt_onmicrosoft_com/Eta5g-zuFYxKkOWhzgbaUZUBhXcfMvKkcM_Ptw4VHUz-Vg?e=MFReVG

Skydelis vestų čia: https://www.prisijungusi.lt/mokymai    

 

Brangi dovana Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga

 

Šiai Lietuvos vėliavai – 95 metai. Ją Žlibinų bendruomenei padovanojo Gaižupių kaime gyvenusi Eugenija Rumbutytė Riškienė (g.1929), dabar gyvenanti Plungėje. Istorija šios vėliavos tokia.

Eugenijos tėvai Vincentas Rumbutis (1901–1935) ir Benedikta Bumblauskatė Rumbutienė(1900–1993) susituokę gyveno Žarėnų miestelyje, Telšių rajone. Tą vėliavą pasisiuvo ir per šventes iškeldavo prie savo namų. 1931 m. jie paveldėjo ūkį su pastatais Gaižupiuose ir persikėlė čia gyventi iš Žarėnų. Dukrai Eugenijai, visų vadinamai Genute, tada buvo 3 metukai. Ši vėliava, kaip pati Genutė sakė, už ją trejais metais senesnė.

Nuoširdžiai dėkojame Eugenijai Riškienei už išsaugotą ir padovanotą istorinę vertybę. Pasižadame ją saugoti dar ilgus metus.

Istoriją užrašė žlibiniškė  Stanislava Gaubienė

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

2021-02-26 Žlibinų bendruomenė (Plungės r. sav.) vykdė saugaus eismo renginį.

    Katinas Micius (saugaus eismo simbolis) ir Pelytė Mikė (operatorė) vaikštinėjo po Žlibinų gyvenvietę ir sutiktus gyventojus fotografavo, bei kalbino saugaus eismo tema. Daugelis sutiktų žmonių turėjo teisingai uždėtus atšvaitus, o kurie neturėjo Katinas Micius priminė eismo taisykles ir įteikė atšvaitus. Pravažiuojančių mašinų vairuotojai šypsojosi, o kai kurie trumpam stabtelėję pasidomėjo apie vykstančią akciją. Buvo smagu matyti švytinčius veidus. Apsilankėme ir Žlibinų kaimo bibliotekoje. Radome knygelių vaikams apie saugų eismą. Kadangi vaikų nebuvo, palikome dovanų – atšvaitų, kuriuos bibliotekininkė Aldona Lučinskienė įteiks mažiesiems skaitytojams.                                               Vakare, 19.00 val. nuotoliniu būdu, vyko viktorina ,,Aš – saugus“. Viktoriną saugaus eismo tema, paruošė bendruomenės tarybos narė Regina Šlimienė. Buvo smagu bendrauti ir atsakinėti į gana suktus klausimus.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

 

2021-01-13 

 Sausio 13-osios įvykiai sukrėtė visus Lietuvos gyventojus. Nors nuo sostinėje tą naktį įvykusios tragedijos mūsų Žlibinai ir toli, bet nelikome abejingi šiems įvykiams. Tuoj po Sausio 13 nakties įvykių, Romutis Mažrimas organizavo kelionę į Vilnių, į laidotuves, pagerbti tą naktį prie bokšto žuvusių beginklių žmonių. Gedi visa Lietuva , o kartu su ja – visi dori žmonės.

Išvykstame iš Žlibinų ankstų sausio 16-osios rytą. Žlibinų kolūkio autobusas ,,Kubanė“ vairuojamas Alfonso Garbenčiaus, atsargai pasiima apie 10 benzino kanistrų su kuru ir leidžiamės į kelionę…

Dalyviai: Janina Gaubienė, Alfonsas Venckus ir jo sūnus Arvydas, Ona Juškienė su sūnumi Nerijumi, Arvydas Tamošaitis, Romutis Mažrimas, Jonas Gudas, Dangerutė Pakalniškienė, Vaclovas Pakalniškis, Daiva Garbenčiūtė, Daiva Gliožerytė, Gražvydas Čiuželis, Almantas Riauka, Zenonas Lukšas.

Prisiminimai iš to meto nuotraukose ir Žlibinų kultūros centro Facebook paskyroje.

Vaclovo Pakalniškio nuotraukos