2024-06-01  Žlibinų bendruomenėje nuskambėjo Plungės rajono bendruomenių sueiga ,,Tegu bendrumas mus vienija – 2024″. 

Tema: ,,Žemaitiškos krikštynos”. Puikus oras, nuostabi nuotaika ir visų susirinkusių bendruomenininkų šiltas tarpusavio  bendravimas, dar kartą parodo koks svarbus – tradicinis renginys  ,,Tegu bendrumas mus vienija”. Asociacijos ,,Plungės kraštas ” vadovė Rima Jokubauskienė, Žlibinų bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė, Žlibinų kultūros centro direktorė Alina Bružienė , Žlibinų seniūnijos seniūnas Martynas Stančikas ir Žlibinų bendruomenės nariai iš visos širdies pasistengė, kad šventė būtų įdomi ir turtinga veiklomis. 

Projekto įgyvendinimo lėšas skyrė: Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministerija.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

 

2024-04-013 Liaudiškų šokių grupių festivalis „Kibkiva į parankę“, skirtas Šakių kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupės „GIRĖNAI“ kūrybinės veiklos 45- mečiui paminėti. Žlibinų kc senjorų liaudiškų šokių ,,Sausdravielis” šokėjai ir vadovė Loreta Vaitkutė, dovanojo Sūduvos krašto šokėjams smagią šokių pynę ir gerą nuotaiką.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

2024-04-12  Dainų šventės žygio per Lietuvą, renginiai Plungėje balandžio 12 d.: nuo 17 val. Dainų šventės dalyvių iš Plungės miesto ir rajono ąžuolų sodinimo ceremonija prie Mykolo Oginskio dvaro rūmų, folkloro ansamblių pasirodymai ir dalyvių bei plungiškių eisena su šių metų Dainų šventės simboliu inkilu iki Senamiesčio aikštės. Džiaugiamės kad prie inkilų kūrimo akcijos labai aktyviai prisijungė Plungės miesto ir rajono darželiai, mokyklos, kitos organizacijos, pavieniai žmonės ir atskirų gatvių gyventojai, viso apie 300 sukurtų inkiliukų, kurie įprasmina Dainų šventės laukimą ir taps namais būriui paukštelių, kurie savo čiulbėjimu mums visiems dar ilgai primins Dainų šventės aidus.

Instaliaciją sukurtą iš inkilų nuo balandžio 9 d. bus galima pamatyti apsilankius Senamiesčio aikštėje.

Plungės kultūros centro informacija.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

 

2024-03-11

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriuo Lietuva paskelbta nepriklausoma valstybe. Šiemet minint 34-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines Žlibinų KC pakvietė visus į jaunystės prisiminimų koncertą ir tuo pačiu patikrinti istorines datas ,,Protų mūšyje“. Dalyvavo keturios žlibiniškių komandos, o viena, svečiai iš Rietavo savivaldybės – Tverų bendruomenė. Nugalėtojais tapo Tverų komanda, o namiškiai žlibiniškiai draugiškai pasidalijo gera nuotaika ir padidino žinių bagažą.   

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

 

2024-02-22 „Že­mai­čio“ or­ga­ni­zuo­ja­mas se­niū­nijų ir bend­ruo­me­nių „Protų mūšis“ vyko Plungė­je, ka­vinė­je „Fortū­na“. Čia sa­vo ži­nias ir lo­ginį mąstymą iš­bandė  penkios komandos iš Plungės ra­jo­no Stalgėnų seniūnijos, Žlibinų bendruomenės ir Plungės r. savivaldybės atstovai bei Rietavo sav. Daugėdų ir Tverų komandos. Geriausiai sekėsi Rietavo sav. Tverų komandai surinkusiai daugiausia teisingų atsakymų. Žlibiniškiams atiteko garbinga ketvirta vieta.

 

2024-02-16  Nacionalinė Lietuvos šventė, kurią tradiciškai švenčiame ramiai, bet iškilmingai. Žlibinų KC direktorė Alina Bružienė pasveikino visus susirinkusius ir pasidžiaugė, kad gyvename, dirbame ir svajones įgyvendiname laisvoje Lietuvoje. Skambia daina ir liaudiškų šokių pyne, susirinkusius į šventę džiugino Žlibinų KC meno mėgėjų kolektyvai.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

2024-02-13 Tokiuos poikiuos šventės kap Užgavienes  sene babova. Vėsė linksmė, špuosu prisegalvuojen, e da blynus bakepdamis šuoka e linksmenuos. Nabagiu Muoriu net vesus  dešimt štoku bova pristatytu paruoda. Veina už keta poikesnes e gražesnes žavieje susirinkusius persirengielius. Vėpsuotuoju vesa nadaug tebova, vėsė kėtė pakeitėn išvaizda veins keta napažena, šurmuliava e blaškies pri Žlėbenum kultūras centra. Žeima išginta su triukšmu e gera nuotaika.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

2024-02-04  Nuo 2017 metų kasmet Žlibinų bendruomenė vasario pirmąjį sekmadienį švenčia ,,Pasaulio cepelinų dieną”. Ją organizuoja ir veda Žlibinų seniūnijos Purvaičių kaimo seniūnaitė Alina Vičienė. Gausus valgytojų asociacijos narių būrys renkasi į Purvaičių kaimo gyvenvietės centrą ir karu verda, kepa ir skanauja pačių pasiruoštus cepelinus. 

Alinos Vičienės nuotraukos

 

2024-01-12 Žlibinų kutūros centre vyko 1991 metų Sausio 13-osios aukų pagerbimo vakaras. Atsiminimais dalijosi tų dienų įvykių sūkuryje dalyvavę žlibiniškiai. Alfredas Lučinskas dalyvavo sausio 13 naktį įvykiuose ginant Vilniaus Televizijos bokštą, o Janina Gaubienė ir Dangerutė Pakalniškienė apie žlibiniškių kelionę į Vilnių (sausio 16 d.) pagerbti žuvusiųjų, palydint į amžinojo poilsio vietą Antakalnio kapines.

Saugokime savo namus, nepasiduokime provokacijoms, o jei reikės vėl stokime mūru už Laisvę.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

2024-01-04 Trijų Karalių apsilankymas Žlibinų gyvenvietėje suteikė džiaugsmo ir gerų emocijų visiems sutiktiems kelyje ir ramiai leidžiantiems laiką namuose. Karaliai linkėjo gerų, sveikatingų metų, gero derliaus, santarvės su kaimynais ir Taikos mūsų padangėje.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos