2022-05-07  Žlibinų kultūros cente šoka tie, kas laisvi ir laimingi. Šokių gražumu, judesių grakštumu susirinkusius džiugino šie kolektyvai: Kretingos r.sav., Salantų KC šokių grupė ,,Mozaika” vad. Alma Preibienė   Plungės r. sav., Prūsalių ,,Liepupė” vad. Loreta Vaitkutė Rietavo sav., Tverų ,,Panavija” vad. Irena Liškuvienė Plungės miesto Trečiojo amžiaus universiteto ,,Monajupė” vad. Aida Brazdeikienė Plungės r. sav., … Skaityti daugiau

2022-04-29  Jau dvidešimt antri metai, Plungės rajono savivaldybės kaimiškųjų kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvai, džiaugiasi galimybe suvažiuoti kiekvieną gegužės paskutinį savaitgalį į Žlibinų kultūros namus. „Dainuojančių bičių“ „avilys“ sudūzgė įvairiausiomis melodijomis. Šilti žiūrovų aplodismentai sveikino ir dėkojo net dvylikai vokalinių ansamblių. Po koncerto šiltas bendravimas prie kavos puodelio. Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

2022-04-17 ŠV. VELYKOS ŽLIBINUOSE Triušių ir avinuko AIKO pasirodymas Žlibinų Kultūros Centro ,,Zuikių kiemelyje“ džiugino ne tik vaikus, bet ir suaugusius. Nuoširdžiai dėkojame LIUDUI ČIUŽELIUI, REGINAI STONKUVIENEI, RITAI ir ALVYDUI JAKŠTAMS bei VILIJAI ir VYTAUTUI BIELIAUSKAMS už savo augintinių pristatymą į ,,Zuikių kiemelį“. Jūsų numylėti gyvūnėliai suteikė ne tik daug džiaugsmo susirinkusiems, bet ir šią … Skaityti daugiau

2022-03- 06  Rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos 145-ųjų gimimo metinių paminėjimas prasidėjo Žlibinų bažnyčioje Šv. Mišiomis, po jų visi kam brangus rašytojos atminimas rinkomės Žlibinų kultūros centre. Apžiūrėję ir pasidžiaugę Kristinos Paulauskaitės foto paroda skirta rašytojai atminti, su pasimėgavimu klausėme Plungės skaitančių moterų klubo narių skaitomų pastraipų iš Šatrijos Raganos parašytos knygos “Sename dvare”. … Skaityti daugiau

Žlibinų seniūnijai priklausančiose Žlibinų kapinėse yra pastatyti rūšiavimo konteineriai, bet mūsų gyventojai pasirodo yra beraščiai, nemoka perskaityti kur kokias atliekas mesti. Kodėl esate tokie abejingi ir neatsakingi?     Esu už rūšia­vimą ir pa­ti mie­lai tą da­rau, ta­čiau ran­kos nu­svy­ra, kai at­ėjęs prie ža­lio­sioms at­lie­koms mes­ti skir­to kon­tei­ne­rio pa­ma­tai primestą dirbtinių gėlių, žvakių indelių, celofanų, pakuotes  nuo … Skaityti daugiau

2022-04-07 Žlibinų kaimo gyventojai rinkosi į kasmetinę talką ,,Darom”. Kas galėjo ir netingėjo su įrankiais skubėjo į talką. Saujelė entuziastų tvarkė gyvenvietės centre esančią sporto ir poilsio aikštelę. Nors Žlibinų gyventojai gyvena labai tvarkingai, bet po žiemos sezono visada šaunu, susirinkus kartu daryti gerus darbus. Ingos Bumblauskaitės nuotraukos