1. Žlibinų seniūnija.
 2. Plungės rajono savivaldybės Žlibinų pašto skyrius. ( Nuo 2019-12-31 uždarytas)
 3. Žlibinų Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia.
 4. Žemės ūkio bendrovė ,,Žlibinai“ pirmininkas R. Mažrimas.
 5. Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras.
 6. Plungės rajono savivaldybės Žlibinų biblioteka.
 7. UAB ,,Plungės sveikatos centras“ Žlibinų medicinos punktas.
 8. Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Žlibinų ugniagesių komanda.
 9. T. ir L. Mašeckų ,,Agotos krautuvėlė“.
 10. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė ,,Pieno gėlė“ pieno surinkimo punktas
 11. S.Stulpinienės I.Įm. kavinė – baras. ,,Maistas išsinešimui į namus”
 12. Skautų organizacija – Žlibinų Igno Končiaus vardo draugija.
 13. Asociacija Žlibinų bendruomenė.