1. 2006 ,,Tik į švarią žemę sugrįžta gandrai“

2. 2008 ,,Aplinkos krašto gerinimas“

3. 2008 – 2013 ,,Pagalba Žlibinų bendruomenės nariams, skatinant žemdirbystės plėtrą“ šeimoms dovanota telyčių ir avių (projekto trukmė 5 m.).

4. 2009 ,,Sportuokim ir žaiskim po atviru dangumi“ sporto aikštyno atnaujinimas prie mokyklos.

5. 2011-2013 ,,Lietuvos kaimo bendruomenių vystymas, plėtojant žemės ūkį“ projekto metu išdalinta bulvių sėkla, braškių ir aviečių daigai.

6. 2011 Nacionalinis konkursas ,, Kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių pasiekimai, sėkmingos projektų idėjos 2011“. Respublikoje konkurse tapome nugalėtojais, nominacijoje ,,Kaimo gyventojų verslumo ugdymas“ (Jurbarke ,,Patirties pilni vežimai“).

7. 2011-2017 Dalyvaujame Lietuvos automobilių prie susisiekimo ministerijos konkurse ,,Eismo saugumas bendruomenėse“ bendruomenės narių švietimas saugaus eismo srityje.

8. 2012 -2013 ,,Žlibinų krašto savitumas ir tradicijų išsaugojimas“ įsigyta: dainininkams ir šokėjams sceniniai rūbai, išleistas apie bendruomenę lankstinukas, sukurta bendruomenės vėliava ir logotipas, įsigytas muzikinis centras, prisegamas mikrofonas, su koncertine programa aplankytos 5 rajono bendruomenės ir 1 kelionė į užsienį (Lenkija – Suvalkų kraštas).

9. 2012 -2014 ,,Pažeidžiamų kaimo gyventojų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimas“ vyko mokymai verslumo, ekologijos, gyvulininkystės klausimais. (Šeimos gavo dovanų: avelių, triušių ir vištų)

10. 2013 Projektas ,,Norime, kad apie mus žinotų visi“. VVG rajono mastu buvome atrinkti į Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programoje NVO fondo finansuojamą paprojektį ,,Vilkaviškio, Marijampolės, Plungės ir Varėnos bendruomenių veiklos viešinimo ir informacijos sklaidos gebėjimų stiprinimas“. Šio projekto dėka sukurtas internetinis bendruomenės puslapis www.zlibinubendruomene.lt , išleistas antras lankstinukas ir sukurtas plakatas. Turime nuostabią galimybę visiems parodyti, kad mūsų bendruomenė gyva, kad žmonės po sunkių kasdieninių darbų kultūringai leidžia laisvalaikį. Žlibinų meno kolektyvai tapto šio krašto vizitine kortele.

11. 2014 -2015,, Gyvenu kaime – žinau savo vertę“. Projektas apie lyčių lygybę, diskriminaciją, pilietiškumą ir žmogaus teisės.       

12. 2016 Projektas ,,Mėgėjų menas Žlibinų bendruomenės ateitis“ pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas. Numatėme įsigyti muzikos instrumentus: akordeoną, elektrinį pianiną, sceninius rūbus kapelos atlikėjams. Projektas buvo atmestas dėl nepateiktos teisės į nekilnojamą turtą panaudos sutarties.

13. 2017 Projektas ,, Žolinės Žlibinuose“ pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenės tradicinių švenčių organizavimas. Projektas buvo atmestas. Paaiškinta, kad Žolinės yra valstybinė šventė.

14. 2018 Pateikta paraiška paramai gauti pagal VPS priemonės „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADAR-19.2.-SAVA-8( Kvietimas Nr. 2). Projektas ,,Žlibinų kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas“. Numatytas takas į bažnyčią ir poilsio aikštelė šeimų laisvalaikiui. ( Finansavimas gautas).   

15. 2018 Pateikta paramos paraiška gauti paramą pagal veiklos sritį ,,Renginių organizavimas“ pagal 2018 m. ,, Žlibinų kaimo gyventojų sueiga“ Žolinės. (Finansavimas negautas). 

16. 2019-02-03 Purvaičių kaime minima ,,Pasaulio lietuvių Cepelinų diena”. Gautas finansavimas KPF, pagal projektą ,,Sportuokim ir gaminkim kartu”                   Nr.PLUN-LEADER-6B-KV-6-4-2018

17. 2019 pagal sveikatingumo projektą. Plungės rajono savivaldybės biudžeto aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, skirtų visuomenės sveikatos rėmimo  specialiajai programai vykdyti ,,Psichinė emocinė sveikata Žlibinų bendruomenėje”. 

18. 2019-2020 Projektas ,,Žlibinų kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas”. (Įgyvendintas).

19. Kasmetinis ,,Eismo saugumas bendruomenėse 2020″ projektas – konkursas vykdomas.