Žlibinų seniūnijos senjorai lapkričio 26 d. skubėjo į Žlibinų kultūros centrą, kur gražiai papuoštoje salėje minėjo Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Nuostabiu palinkėjimu šventę palaimino klebonas Donatas Žukauskas.  Žlibinų seniūnijos soc. darbuotojas Edmundas Šlimas , Žlibinų KC direktorė Alina Bružienė ir Žlibinų kaimo  bibliotekininkė Aldona Lučinskienė nuotaikingai pravedė popietę. Kartu galėjome pasidžiaugti prasmingai pragyventais metais ir aktyvumu nepaliekant vietos liūdesiui. Gėlės, sveikinimai nuo 65-erių iki 100 metu sulaukusių.  Senjorai dėkingi organizatoriams už jiems skirtą dėmesį ir šiltus sveikinimus.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

 

2023-10-11   Žlibinų bendruomenė, dalyvaudama Plungės visuomenės sveikatos rėmimo specialiojoje programoje vykdo projektą „Aš ir Tu keliaukim, bendraukim, sportuokim kartu“. Pagal šį projektą spalio ir lapkričio mėnesiais vyksta gydomoji mankšta su trenere – kineziterapeute Kornelija Grigaityte.

Norinčius kviečiame prisijungti ir pasportuoti. 

Interaktyvi paskaita – viktorina  pagal sveikatos projektą  ,,Aš ir Tu keliaukim, bendraukim sportuokim kartu”. Ją vedė Plungės visuomenės sveikatos specialistė vykdanti stiprinimą Aistė Jakočiūnė.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos

 

2023- lapkritis 

Žlibinų bendruomenės dėka, atsiranda svarbus informacinis stendas apie lankytinus gamtos paminklus. Ruošiant šį stendą nuoširdžiai padirbėjo Žlibinų bendruomenės tarybos narė Stanislava Gaubienė, Margarita Gaubytė ir bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė.

 

2023 m. Žlibinų KC vokalinis ansamblis ,,Melodija” vadovė Lolita Liaudanskienė.  Ansamblio moterų balsai skambėjo netik savo gimto kaimo Žlibinų šventėse, bet ir Plungės rajono Grumblių, Glaudžių kaimo šventėje, Mažeikių rajono ,,Geltonoje” Rubikų kaimelio vasaros šventėje. Gera muzika, nuotaika, įsimintinas nuostabus laikas.

Lolitos Liaudanskienės nuotraukos

2023-10-21 Kretingos rajono Raguviškės kultūros centre vyko respublikinis liaudiškų šokių sambūris ,,Samtis kultūros”. Jame dalyvavo kviestiniai kolektyvai: Vilniaus mokytojų namų liaudiškų šokių kolektyvas ,,Šoktinis” vad. Alma Lomsargė, Panevėžio bendruomenių rūmų šokių kolektyvas ,,Miestelėnai” vad. Justas Nagrockis, Šiaulių r. Ginkūnų KC ,,Dobilas” vad. Asta Rimkuvienė, Telšių KC senjorų liaudiškų šokių šokių grupė ,,Džiugas” vad. Janina Reinienė, Plungės r. Žlibinų KC senjorų liaudiškų šokių grupė ,,Sausdravielis” vad. Loreta Vaitkutė ir šventės organizatoriai Klaipėdos VŠĮ ,, Edukateka” vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Spacierius” vad. Saulius Rudelis. 

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

2023-10-14 Skambi muzika ir gera nuotaika Žlibinų KC salėje. Į kasmetinę kapelų sueigą atvyksta geriausi draugai ir kaimynai. Medingėnų KC ,,Medinga” vad. Gabrielė Budrytė, Kulių KC Stalgėnų skyriaus kaimo kapela ,,Sodžius” vad. Vilija Razmienė, Kretingos raj. KC Kūlupėnų skyriaus liaudiška kapela vad. Stasys Jucys ir Žlibinų KC  kapela ,,Riviena” vad. Afredas Lučinskas. Šventės metu šilti sveikinimai skriejo Žlibinų kaimo kapelai ,,Riviena” ir vadovui Alfredui Lučinskui kurio dėka kolektyvas gyvuoja jau 10 metų. Galime tik pasidžiaugti, kad turime tokį pavyzdį – liaudiškos muzikos kapelų sueigą ir puikius vadovus. 

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

 

2023-10-01  Žlibinų parapijiečiai švenčia Žlibinų Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios 250 m. jubiliejų. Ši data sutapo su tradiciškai švenčiama Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidais. Žlibinų bažnyčios istoriją nuo 1773-2023 m. pristatė Gintaras Končius. Kruopščiai surinkta ir pateikta istorinė medžiaga leido pasinerti į tolimą praeitį ir apie artimus žmones kurie išlaikė tikėjimą ir krašto tradicijas. Šventės dalyviai turėjo puikią progą pamatyti foto nuotraukų parodą kurią pristatė Žlibinų bendruomenės tarybos narė Stanislava Gaubienė. Šv. Mišias laikė Telšių vyskupijos generalvikaras Vilius Viktoravičius ir Žlibinų parapijos klebonas Donatas Žukauskas. Sveikinimai ir linkėjimai parapijiečiams nuo Žlibinų seniūno Martyno Stančiko, Plungės rajono mero Audriaus Klišonio, seimo nario Jono Varkalio ir Žlibinų KC direktorės Alinos Bružienės. Šv. Mišias papuošė skambiais balsais Žlibinų bažnyčios choras, vad. Stefa Stonienė. Po rimtosios dalies pasidarėme bendrą nuotrauką kuri jau tapo mūsų kaimo istorija ir grojant Žlibinų kaimo kapelai ,,Riviena“, vad. Alfredas Lučinskas, puikiai nusitekę vaišinomės geriausių Žlibinų gaspadinių pagamintu ,,Šiupiniu“.

Žlibinuose gyvenantys žmonės yra ypatingi, jie puoselėja protėvių tradicijas, yra darbštūs, svetingi ir nuoširdūs.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

2023-09-25  pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programą Žlibinų bendruomenėje vykdomas projektas “Saugu, saugiau, saugiausia”. Nupirkta  tvoros segmentai ir stulpeliai, planuojama aptverti vandens telkinį esantį šalia Saulės tako, dėl saugumo einantiems pasivaikščioti ir žaidžiantiems. Pasivaikščiojimo takas ribojasi su vandens telkiniu ir šalia yra įrengta sporto aikštelė futbolo ir tinklinio žaidimui. Projekto tikslas – stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudarant sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.  

Projektą tvirtino ir dalinai remia Plungės rajono savivaldybės administracija.

Žlibinų bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė

2023-08-12 Kelionė po Šilutės kraštą.

Įgyvendintas dar vienas sveikatingumo projekto “Aš ir Tu keliaukime, bendraukime, sportuokime kartu“. Kurio tikslas “Skatinti atkurti prarastą fizinį aktyvumą, fizinę ir emocinę pusiausvyrą, sustiprinti nervinę sistemą, išlikti sveikiems, aktyviems, linksmiems ir įdomiems”. Dalyvavome pažintinėje-edukacinėje kelionėje. Pirmas sustojimas – Kintai. Čia aplankėme Vydūno muziejų, susipažinome su jame parengtomis ekspozicijomis, parodomis ir muziejinėmis vertybėmis. Plačiau susipažinome su filosofo, rašytojo, dramaturgo, publicisto ir kultūros veikėjo Vilhelmo Storastos – Vydūno gyvenimu ir kūryba. Kiekvienas iš mūsų sustojome prie muziejaus įspūdingiausio eksponato – asmeninio Vydūno muzikinio instrumento – Arfos. Dalyvavome muziejuje veikiančioje nuostabioje edukacinėje programoje ,,Pamatyk, išgirsk, paliesk, pajusk…” Įdomiausia ir paslaptingiausia buvo Tilsmo kambaryje (kambarys, beje, įrengtas pagal paties Vydūno paliktus nurodymus). Vaikų dailės mokykloje susipažinome su emalės gamyba, patys pabandėme ir pasigaminome apyrankes – sagas. Aplankėme ir didelį įspūdį padarė Kintuose auganti didžiausia Lietuvoje tuja. Sekantis sustojimas Šilutė. Šilutėje susipažinta su dar vieno dvaro istorija – apsilankyta Dr. Hugo Šojaus buvusiame dvare įkurtame Šilutės muziejuje: apžiūrėta Hugo ir Erich Scheu archeologinė kolekcija, šeimos kelionių ekspozicija, Hugo Šojaus (Scheu) etnografinė kolekcija, darbo kabinetas, freskų salė ir kt. Maloniai nustebino paroda „Miestas ir mada“, atspindinčią 1880-1914 m. Europos moterų aprangos stilių. Buvo labai smalsu ir įdomu pamatyti tuos keistus kostiumėlius, nėriniuotas suknutes, skrybėlaites, puoštas kupetomis gėlių, aksominius batelius. Labai sužavėjo rūmų ponios vedama edukacinė programa “Lietuvininkų kulinarinis paveldas/etiketas“. Moterys išmoko vėduoklių kalbos, vyrai dvarponiškai surišti kaklaskarę. Dvaro menėje buvome vaišinami lietuvninkų kulinariniu paveldu – pyragu ir kafija.
Ši kelionė padėjo patirti gražią tarpusavio bendrystę, be skubos pabendrauti vieniems su kitais.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos

 

 

Vaikų vasaros stovykla ,,Visi kartu“  2023-08-06

Programos tikslai pasiekti. Rugpjūčio 6 dieną Smilgių kaime prasidėjo Žlibinų bendruomenės organizuota vasaros stovykla vaikams „Visi kartu“. Susirinkom, įsikūrėm, susipažinom ir, pasiskirstę į grupeles, panirome į stovyklavimo džiaugsmą. Jau pirmoji diena buvo kupina nuotykių, žaidimų, veiklų, maudynių, pasivažinėjimų lynais, ledų. O ją užbaigėme pačiu linksmiausiu vakaro laužu ir stovyklos pavadinimą atitinkančia nakvyne. Gautas pranešimams apie galima škvalą, todėl visi stovyklautojai nutarė miegoti daržinėje. Žinokit, viskas pas mus gerai. Naktis praėjo ramiai.

Antroji stovyklos diena gerais orais nelepino, tad didžioji dalis veiklų vyko po stogu. Ryte visi kartu žaidėme įvairiausius žaidimus. Bene labiausiai vaikams patiko spagečių kovos. Jose geriausiai sekėsi Enrikai. Tiesa, ne visiems buvo lengva pralaimėti, bet toks gyvenimas. Po pietų grupelės išsiskirstė į pastabumo bei susikaupimo ugdymo, daržinės sporto ir istorijos veiklas. Kas kiek laiko pereidavo į kitą vietą bei užsiėmimą. Po to, kad pailsėtų, mažieji piešė stovyklos gyvenimą, o vyresnieji susibūrė savęs bei draugų pažinimo veiklai. Laikas praėjo labai greitai ir smagiai.

Pavakary vyko iškilmingas arbatos gėrimas bei skanėstų vaišės. Į jas patekti nebuvo paprasta – reikėjo pasipuošti elegantiškai-vasariškai, elgtis mandagiai, pirma pastebint kitus, o tik paskui save. Prieš vakarienę grupelės mokėsi mazgų, rungtyniavo Karaliaus žaidime bei mokėsi dainų. Pavalgę aptarė veiklas, nuotaikas bei lūkesčius, o dieną vainikavo diskoteka. Laukiame, ką atneš rytojus. Pagal planą atrodo, jog bus ne mažiau įdomu. Antradienį vis dar prausė lietus, tad visos varžybos, lažybos ir piešimas ant puodelių vyko palapinėse bei daržinėje. Kaip ir popietiniai eksperimentai su patiekalais. Užtat vakarienė, kaip sakė stovyklautojai, buvo skanesnė nei restorane. Vakarinę rikiuotę papuošė saulės šypsena. Labai tikimės saulėtos dienos ir rytojaus žygyje.

Trečiadienis skirtas žygiui. Aplankėme Elzės ir Gražvydo Kontarų sodybą. Šeimininkai ne tik šiltai priėmė, bet ir visus savo gyvūnus aprodė, leido triušiukus nuglostyti, su šunimis pasiausti, su ožiu Feliksu pasigalynėti, net ožkelę Milą truputį pamelžti. Tik katinas Mulkis nebuvo nusiteikęs draugauti. Dar po Sausdravo upelį braidėme, berniukai padėjo sodybos šeimininkui Gražvydui tvorą remontuoti, o kai kurios mergaitės, padedamos šeimininkės Elzės, pasigamino  gintariukų karolius. Nors suvaikščiojom tik 15-16 km, užtrukome visą dieną.

Ketvirtadienis – itin įtempta, produktyvi ir įdomi diena. Iki pietų mokėmės sveikos gyvensenos bei suteikti pirmąją medicininę pagalbą su Plungės visuomenės sveikatos biuro darbuotojomis Aušra, Rima, Modesta ir Simona. Popiet įsisukome į Chaoso žaidimą. Nugalėtojais tapo Limontas, Nedas ir Augustė. Tada stovyklautojai išbandė jėgas kopdami į 11 m aukščio sieną. Likusias jėgas paliko miltų mūšio lauke. O ramiai vakaro pabaigai – Barboros ir Deimantės vedamas laužas. Priešpaskutinę dieną (penktadienį) pradėjome geraisiais darbeliais – rinkome akmenis, šakas, sodinome eglutes. Padirbėję žaidėme kun. A. Saulaičio sugalvotą gyvūnų žaidimą – įsikūnijome į plėšrūnus, žolėdžius, visaėdžius ir smulkius padarėlius. Popiet čiuožinėjome lynais, piešėme fraktalus su edukatoriumi Giedriumi ir ruošėmės šeštadienio vakaro vaišėms. Skautų skiltys gamino meduolinį tortą, želė, popkornus ir kitokius skanumynus. Vakare, po rikiuotės, pabaigėme žiūrėti prieš keletą vakarų pradėtą filmą.

Baigėsi Žlibinų bendruomenės vaikų ir jaunimo vasaros stovykla ,,Visi kartu“. Dalijamės nuotraukose likusiomis akimirkomis iš vakardienos ir šiandienos. Iš žaidimų, piešimo, vertybių mugės vyresniems, išgyvenimo, patriotiškumo pamokų, katilų gongų muzikos, ,,Bado žaidynių“, vakaro puotos, stovyklos uždarymo rikiuotės. Pagal daugumos vaikų nenorą važiuoti namo ir prašymą dabar užsiregistruoti į kitos vasaros stovyklą sprendžiame, jog savaitė buvo ne tik smagi, bet ir prasminga. Ačiū visiems, kurie buvote kartu visą savaitę ir prisidėjote prie visų veiklų. Stovyklą ,,Visi kartu“ dalinai finansavo Plungės rajono savivaldybė.

Žlibinų bendruomenės pirmininkės Ingos Bumblauskaitės nuotraukos