2022-06-29 Žlibinuose ,,Žydinčio Jazmino” šventė. Šios šventės sumanytojai Virginija ir Gintaras Končiai pasidalijo atsiminimais, kaip kilo idėja surengti tokią šventę. Varduvininkus – Petrus, pasveikino ąžuolų vainikais ,o puikią Jazmino šventę pradėjo Kretingos KC Egidijaus Radžiaus vadovaujamas mėgėjų teatras.  Juozo-Tumo Vaižganto pjesė ,,Žemės ar Moters” režsierius Nerijus Gedminas. Iškilmingai renginį uždarė Žlibinų moterų vokalinis ansamblis ,,Melodija” su daina ,,Mano kraštas” vad. Rūta Černeckienė. 

Šiuo metu Žlibinų kultūros centre veikia LĖLIŲ paroda. Kviečiame aplankyti parodą ir išrinkti nuostabiausią LĖLĘ.

Dangerutės Pakalniškienės ir Ingos Bumblauskaitės nuotraukos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-06-23 Žlibinų KC liaudiškų šokių grupė ,,Sausdravielis” (vad. Loreta Vaitkutė), išvykoje – Telšių  rajonas, Žarėnų miestelio Joninių šventė. Žlibiniškiai ir žarėniškiai – kaimynai, todėl daugelį metų vieni kitus aplanko švenčių proga, dovanų atveždami šokį ir dainas.

Loretos Vaitkutės nuotraukos

 

2022-06-12

Žlibinų bendruomenė jau kurį laiką galvojo ir brandino mintį pažymėti atminimo ženklu Žlibinų senąsias kapines, esančias beveik už kilometro nuo gyvenvietės, dešinėje pusėje prie buvusio senojo kelio į Kantaučius, dabartinėje gyventojams išdalintų bendrų ganyklų teritorijoje. Toje vietoje, įvairių šaltinių duomenimis, buvo laidojama maždaug iki 1870–1875 metų. Dabar čia ąžuolais ir kitais medžiais apaugusi kalvelė, prižiūrima seniūnijos. Kadastrinių matavimų duomenimis, kapinių teritorijos plotas – apie 14 arų.

Vyresnio amžiaus žlibiniškiai pamena, kad maždaug prieš 60 metų kapinėse dar stovėjo 6 mediniai kryžiai, dabar jie sunykę, tačiau ten tebestovi a. a. Juozo Čiutos prieš 30 metų padarytas ir pastatytas kryžius, kuris jau baigia sunykti. Kaip rašė gaižupiškis Pranas Rumbutis knygoje „Žlibinai“ (2011), „šiai šventai vietai reikia žlibiniškių rankos, nes kai sunyks senasis medinis kryžius, neliks nė ženklo, kad kapinės buvo“.

Bendruomenės aktyvas ne kartą tarėsi su seniūnu, parapijos klebonu, seniūnaite ir vieningai prieita prie nuomonės, kad kapines reikia aptverti ir pastatyti čia amžinam poilsiui atgulusiems atminimo ženklą. Kapines aptverti pažadėjo seniūnas savo iniciatyva, kai šiai vietai, kaip paveldo objektui, savivaldybė paskirs lėšų. Šiam atminimui lauko akmenį, kurį jau beveik pasirinkome, atgabenti į vietą pažadėjo žemės ūkio bendrovės pirmininkas. Liko kiti darbai, kuriems reikia lėšų. Nutarėme, kad akmuo ir ant jo pastatytas metalinis kryžius taip greitai nesunyks. Kryžių iš metalo padarys ir į akmenį įmontuos metalo meistras. Planuojame ant akmens pritvirtinti lentelę su įrašu. Pigiausias tokių darbų variantas gali atsieiti apie 700–800 eurų. Šiai Žlibinų bendruomenės iniciatyvai įgyvendinti tikimės žlibiniškių, aplinkinių kaimų gyventojų, parapijiečių paramos.

Paramą rinksime iki 2022 m. rugpjūčio 1 dienos. Paramos teikėjai bus įrašomi į sąrašą, jo lapus turės seniūnijos raštvedė Laima Jonavičienė, bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė, dirbanti kultūros centre, ir parapijos klebonas Donatas Žukauskas.

Nuoširdžiai viliamės, kad žlibiniškiai, kaip nekart įrodė renkant lėšas bažnyčios remontams, neliks abejingi mūsų praeičiai, čia gyvenusių, dirbusių, o dabar besiilsinčių amžinybėje  atminimui, susitelks ir prisidės, kiek kas gali.

Pagarbiai

Žlibinų bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė

Tomo Gaubio nuotraukos

 

2022-06-11 Klaipėdos r. Karklėje tradicinis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis.   Po metų pertraukos Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga vėl pakvietė į Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydį prie jūros – Karklėje. Sąskrydis skirtas  Savanorystės ir Lietuvos jaunimo metams paminėti. Visi dalyviai pasipuošę gėlėta apranga eisenai prie jūros ir triukšmingi linkėjimai „Lietuvai ir Pasauliui“. 

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

2022-06-10 Jubiliejinis VIVO koncertas, Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centre. Jau 25 metus dainuoja šis puikus Kulių miestelio mišrus vokalinis ansamblis vadovaujamas Giedrės Idzelienės. Šilti sveikinimai nuo Žlibinų KC moterų linijinių šokių grupės ,,Sausdrava“ ir Prūsalių bendruomenės šokėjų ,,Liepupė“ – vadovė Loreta Vaitkutė.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

2022-05-07  Žlibinų kultūros cente šoka tie, kas laisvi ir laimingi. Šokių gražumu, judesių grakštumu susirinkusius džiugino šie kolektyvai:

Kretingos r.sav., Salantų KC šokių grupė ,,Mozaika” vad. Alma Preibienė  

Plungės r. sav., Prūsalių ,,Liepupė” vad. Loreta Vaitkutė

Rietavo sav., Tverų ,,Panavija” vad. Irena Liškuvienė

Plungės miesto Trečiojo amžiaus universiteto ,,Monajupė” vad. Aida Brazdeikienė

Plungės r. sav., Žlibinų ,,Sausdrava” vad. Loreta Vaitkutė

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

 

 

 

2022-04-29  Jau dvidešimt antri metai, Plungės rajono savivaldybės kaimiškųjų kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvai, džiaugiasi galimybe suvažiuoti kiekvieną gegužės paskutinį savaitgalį į Žlibinų kultūros namus. „Dainuojančių bičių“ „avilys“ sudūzgė įvairiausiomis melodijomis. Šilti žiūrovų aplodismentai sveikino ir dėkojo net dvylikai vokalinių ansamblių.

Po koncerto šiltas bendravimas prie kavos puodelio.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos

2022-04- 08    Nuo seno tikėta, kad šventintos verbos namams neša laimę, o verbų šakelę įdėjus į bičių avilį, šios neš daugiau medaus. Tikrasis Velykų laukimas prasideda nuo Verbų sekmadienio.  Edukacinis verbų rišimo vakaras buvo labai kūrybiškas ir produktyvus, surištos 42 verbos!!!

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos

2022-04-17 ŠV. VELYKOS ŽLIBINUOSE

Triušių ir avinuko AIKO pasirodymas Žlibinų Kultūros Centro ,,Zuikių kiemelyje“ džiugino ne tik vaikus, bet ir suaugusius. Nuoširdžiai dėkojame LIUDUI ČIUŽELIUI, REGINAI STONKUVIENEI, RITAI ir ALVYDUI JAKŠTAMS bei VILIJAI ir VYTAUTUI BIELIAUSKAMS už savo augintinių pristatymą į ,,Zuikių kiemelį“. Jūsų numylėti gyvūnėliai suteikė ne tik daug džiaugsmo susirinkusiems, bet ir šią Šv. Velykų dieną padarė visiems ypatingesnę ir šventiškesnę.

Ingos Bumblauskaitės ir Alinos Bružienės nuotraukos

 “VAIKŲ DOVANOS LIETUVAI” Žlibinuose

2022-03-11 Didžiuokimės gimę lietuviais, gerbkime ir saugokime savo tėvynės istoriją, perduokime senolių papročius augančioms kartoms.