2023-10-01  Žlibinų parapijiečiai švenčia Žlibinų Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios 250 m. jubiliejų. Ši data sutapo su tradiciškai švenčiama Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidais. Žlibinų bažnyčios istoriją nuo 1773-2023 m. pristatė Gintaras Končius. Kruopščiai surinkta ir pateikta istorinė medžiaga leido pasinerti į tolimą praeitį ir apie artimus žmones kurie išlaikė tikėjimą ir krašto tradicijas. Šventės dalyviai turėjo puikią progą pamatyti foto nuotraukų parodą kurią pristatė Žlibinų bendruomenės tarybos narė Stanislava Gaubienė. Šv. Mišias laikė Telšių vyskupijos generalvikaras Vilius Viktoravičius ir Žlibinų parapijos klebonas Donatas Žukauskas. Sveikinimai ir linkėjimai parapijiečiams nuo Žlibinų seniūno Martyno Stančiko, Plungės rajono mero Audriaus Klišonio, seimo nario Jono Varkalio ir Žlibinų KC direktorės Alinos Bružienės. Šv. Mišias papuošė skambiais balsais Žlibinų bažnyčios choras, vad. Stefa Stonienė. Po rimtosios dalies pasidarėme bendrą nuotrauką kuri jau tapo mūsų kaimo istorija ir grojant Žlibinų kaimo kapelai ,,Riviena“, vad. Alfredas Lučinskas, puikiai nusitekę vaišinomės geriausių Žlibinų gaspadinių pagamintu ,,Šiupiniu“.

Žlibinuose gyvenantys žmonės yra ypatingi, jie puoselėja protėvių tradicijas, yra darbštūs, svetingi ir nuoširdūs.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos