Žlibinų seniūnijos senjorai lapkričio 26 d. skubėjo į Žlibinų kultūros centrą, kur gražiai papuoštoje salėje minėjo Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Nuostabiu palinkėjimu šventę palaimino klebonas Donatas Žukauskas.  Žlibinų seniūnijos soc. darbuotojas Edmundas Šlimas , Žlibinų KC direktorė Alina Bružienė ir Žlibinų kaimo  bibliotekininkė Aldona Lučinskienė nuotaikingai pravedė popietę. Kartu galėjome pasidžiaugti prasmingai pragyventais metais ir aktyvumu nepaliekant vietos liūdesiui. Gėlės, sveikinimai nuo 65-erių iki 100 metu sulaukusių.  Senjorai dėkingi organizatoriams už jiems skirtą dėmesį ir šiltus sveikinimus.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos