2024-06-01  Žlibinų bendruomenėje nuskambėjo Plungės rajono bendruomenių sueiga ,,Tegu bendrumas mus vienija – 2024″. 

Tema: ,,Žemaitiškos krikštynos”. Puikus oras, nuostabi nuotaika ir visų susirinkusių bendruomenininkų šiltas tarpusavio  bendravimas, dar kartą parodo koks svarbus – tradicinis renginys  ,,Tegu bendrumas mus vienija”. Asociacijos ,,Plungės kraštas ” vadovė Rima Jokubauskienė, Žlibinų bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė, Žlibinų kultūros centro direktorė Alina Bružienė , Žlibinų seniūnijos seniūnas Martynas Stančikas ir Žlibinų bendruomenės nariai iš visos širdies pasistengė, kad šventė būtų įdomi ir turtinga veiklomis. 

Projekto įgyvendinimo lėšas skyrė: Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministerija.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos