2024-04-013 Liaudiškų šokių grupių festivalis „Kibkiva į parankę“, skirtas Šakių kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupės „GIRĖNAI“ kūrybinės veiklos 45- mečiui paminėti. Žlibinų kc senjorų liaudiškų šokių ,,Sausdravielis” šokėjai ir vadovė Loreta Vaitkutė, dovanojo Sūduvos krašto šokėjams smagią šokių pynę ir gerą nuotaiką.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos