2024-02-22 „Že­mai­čio“ or­ga­ni­zuo­ja­mas se­niū­nijų ir bend­ruo­me­nių „Protų mūšis“ vyko Plungė­je, ka­vinė­je „Fortū­na“. Čia sa­vo ži­nias ir lo­ginį mąstymą iš­bandė  penkios komandos iš Plungės ra­jo­no Stalgėnų seniūnijos, Žlibinų bendruomenės ir Plungės r. savivaldybės atstovai bei Rietavo sav. Daugėdų ir Tverų komandos. Geriausiai sekėsi Rietavo sav. Tverų komandai surinkusiai daugiausia teisingų atsakymų. Žlibiniškiams atiteko garbinga ketvirta vieta.