2024-01-12 Žlibinų kutūros centre vyko 1991 metų Sausio 13-osios aukų pagerbimo vakaras. Atsiminimais dalijosi tų dienų įvykių sūkuryje dalyvavę žlibiniškiai. Alfredas Lučinskas dalyvavo sausio 13 naktį įvykiuose ginant Vilniaus Televizijos bokštą, o Janina Gaubienė ir Dangerutė Pakalniškienė apie žlibiniškių kelionę į Vilnių (sausio 16 d.) pagerbti žuvusiųjų, palydint į amžinojo poilsio vietą Antakalnio kapines.

Saugokime savo namus, nepasiduokime provokacijoms, o jei reikės vėl stokime mūru už Laisvę.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos