2024-01-04 Trijų Karalių apsilankymas Žlibinų gyvenvietėje suteikė džiaugsmo ir gerų emocijų visiems sutiktiems kelyje ir ramiai leidžiantiems laiką namuose. Karaliai linkėjo gerų, sveikatingų metų, gero derliaus, santarvės su kaimynais ir Taikos mūsų padangėje.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos