Žlibinų Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios (Žemaičių g. 2) trumpa istorija

1773 m. koplyčios su Švč. Mergelės Marijos paveikslu vietoje dvarininkas Mykolas Šukšta padovanojo valaką žemės ir pastatydino medinę bažnyčią. Ilgainiui ji apiro, todėl 1845 m. Vladislovas Šukšta su vietos gyventojais ją atnaujino. Tačiau bėgant metams bažnyčia ėmė griūti, sunyko ir XIX a. gale sudarytas komitetas (jam vadovavo purvaitiškis Antanas Končius, žinomo visuomenininko, kraštotyrininko, profesoriaus Igno Končiaus tėvas) ir vietos gyventojų lėšomis imtasi statyti naują. Daugiausiai aukojo jau minėtasis Purvaičių kaimo ūkininkas Antanas Končius.

Pagal Piotro Serbinovičiaus projektą 1898 m. pastatyta nauja bažnyčia ir pašventinta Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos vardu. Tris dešimtmečius buvo Kantaučių bažnyčios filija, o 1929 m. patvirtinta atskira Žlibinų parapija.

1960 m. parapijiečiai ilgam buvo netekę savo maldos namų – okupantai ir jų pavaldiniai uždarė bažnyčią. Ji buvo naudojama kaip sporto salė ir nereikalingų daiktų sandėlis. Tikintieji 1989 m. bažnyčią susigrąžino, aukotomis lėšomis suremontavo, o 1992 m. ji vėl buvo pašventinta.

Parapijiečiai ir dabar rūpinasi savo bažnyčia, aukoja jos remonto ir tvarkymo darbams, padeda vietos verslininkai ir Plungės r. savivaldybė. 2018 m. ji perdažyta, padaryti nauji laiptai, 2021 m. įvesta naujai elektros instaliacija ir priešgaisrinė apsauga. 2022 m. atstatyti nugriuvę autentiški mūriniai varteliai į buvusios klebonijos pusę ir atlikta daug kitų darbų.  

Žlibinų parapijos gyventojai