2023-05-20  Žlibinų KC vyko  tradicinis liaudiškų šokių festivalis ,,Nupinkim margą šokių pynę. Šiemet į festivalį sugužėjo ir margą šokių pynę pynė net 5 kolektyvai, tai Telšių KC senjorų  liaudiškų šokių kolektyvas ,,Džiugas“ vad. Janina Reinienė, Kretingos r., Salantų KC ,,Salanta“ vad. Alma Preibienė, Kretingos KC Darbėnų miestelio skyriaus šokių grupė ,,Okata“ vad. Birutė Bendikienė, Pakruojo KC vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas  ,,Reketys“ vad. Sigutė Malinauskienė ir Žlibinų KC senjorų liaudiškų šokių grupė ,,Sausdravielis“ vad. Loreta Vaitkutė. Šventę vedė Genutė Počkuriūtė. Daug šypsenų, trankios liaudiškos muzikos ir gerų emocijų dovanojo žlibiniškiams liaudiškų šokių mėgėjų kolektyvai. Tik maži miesteliai ir kaimai išlaiko ir puoselėja tradicijas.

 

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos