2022 m.Rugpjūčio 6–12 dienomis Smilgių kaime vyko Žlibinų bendruomenės organizuota vasaros stovykla vaikams „Stipruoliai-drąsuoliai“. Ją organizavo ir už tvarką stovykloje buvo atsakinga – Žlibinų bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė.

Septynias dienas (nuo šeštadienio iki penktadienio) 53 stovyklautojai (tarp jų – keturi ukrainiečiai), suskirstyti į keturias grupes (geltonųjų mažųjų mergaičių, žaliųjų mažųjų berniukų, raudonųjų merginų ir mėlynųjų vaikinų) gyveno gamtoje ir kasdien mokėsi būti stipriais, drąsiais, kantriais, geranoriškais ir įgyti kitų labai svarbių savybių. Jiems padėjo keturi suaugusieji vadovai.

Kiekvieną diena turėjo savo planą.

Pirmoji buvo skirta įsikūrimui, susipažinimui bei stovyklos atidarymui. Tądien pasistatę palapines, grupelėmis iškeliavome į mišką rinkti gamtos gėrybių. Prie vakare sukurto laužo vyko pokalbio tema – „Miške“. Pasivaikščiojimu džiaugėsi dauguma vaikų, ypač ukrainiečiai. Mėgavomės neskubėjimu, miško ramybe ir, žinoma, gamtos gėrybėmis.

Sekmadienį vyko olimpinės žaidynės. Jos prasidėjo apšilimu, per kurį išbandėme kliūčių ruožą, nusileidimus lynais, voratinklį bei įvairius žaidimus. Vėliau prasidėjo komandinės rungtys: tinklinis su paklodėmis, trikojų futbolas, komandų vieningumo ir sumanumo patikrinimo užduotys. Galiausiai vaikų ir paauglių laukė pačios įvairiausios estafetės, vakare – lipimo 11 m aukščio alpinizmo siena varžybos. Ir vakaro laužas buvo skirtas žaidynėms, o vedė jį Olimpo dievai, apsisiautę togomis ir pasipuošę „laurų“ vainikais.

Pirmadienį ruošėmės žygiui. Tądien mokėmės išgyvenimo gamtoje paslapčių: prasimanyti vandens, užsikurti ugnį, įsirengti pastogę, reikalingiausių mazgų. Popiet – orientuotis, suteikti I medicininę pagalbą, atpažinti valgomus augalus bei aiškinomės, kaip elgtis stresinėse situacijose. Gaila, kad popietines veiklas dėl lietaus teko vesti po stogu, tačiau pavakare išsigiedrijo, tad praktines išgyvenimo pamokas jau galėjome vesti gamtoje. Dieną užbaigėme laužu „(Ne)pasiklyskime miške“.

Antradienį, išvakarėse įgiję teorinių žinių, jas pritaikėme žygyje. Vyriausieji (raudonųjų ir mėlynųjų grupelės) keliavo visą dieną. Jų tikslas buvo pasiekti Paplienijos piliakalnį. Aplankėme įspūdingą netoli Žarėnų esantį piliakalnį, ant kurio, manoma, XIII amžiuje stovėjo kuršių pilis Žarė, bet ir atsigėrėme iš itin skanaus šaltinio, tekančio kalno papėdėje. Tądien įveikėme per dvidešimt kilometrų. Mažieji stovyklautojai su savo vadovais apsilankė prie Šašaičių kaime esančio Dievo stalo akmens ir uždegė žvakelę ant jo pastatytoje koplytėlėje. Karštą dieną nukeliauti kilometrai atėmė visas jėgas, tad vakare vieni rinkosi filmą, kiti dainavimą prie laužo, o treti nuėjo miegoti.

Trečiadienis buvo skirtas rankdarbiams ir žaidimams. Mokėmės mazgų rišimo, pinti apyrankes, siūti, marginti audinius batikos technika bei miklinome protą. Po pietų laukė vandens kovos, vėliau – miltų mūšis. Vakaro lauže sultonas, padedamas padėjėjų, ruošėsi išvaduoti princesę Ingą iš virtuvės bokšto ir ieškojo karių šiam žygdarbiui, o stovyklautojų grupelės demonstravo savo sugebėjimus, kad patektų į sultono kariauną.

Ketvirtadienį daug laiko skyrėme maisto gaminimui – ruošėmės vakaro puotai stovyklos uždarymui. Kiekviena grupelė, padedami vadovų, iš meduolių, bananų ir grietinės „kepė“ tortus, juos puošė. Po sportinės pertraukos, per kurią žaidė „Karalių“, „Kerę“, tėvų bei senelių laikų žaidimus ir dar kartą čiuožė nusileidimo lynais, vėl grįžo prie vaišių ruošimo.  Prieš iškilmingą puotą vyko stovyklos uždarymo susirinkimas, per kurį įteikti stovyklautojų pažymėjimai, išsakyta daug padėkos žodžių, pasidžiaugta smagia savaite.

Penktadienis – skirtas susitvarkymui ir atsisveikinimui.

Projektas pagal Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos ( vasaros poilsio) programą.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos