2022-06-12

Žlibinų bendruomenė jau kurį laiką galvojo ir brandino mintį pažymėti atminimo ženklu Žlibinų senąsias kapines, esančias beveik už kilometro nuo gyvenvietės, dešinėje pusėje prie buvusio senojo kelio į Kantaučius, dabartinėje gyventojams išdalintų bendrų ganyklų teritorijoje. Toje vietoje, įvairių šaltinių duomenimis, buvo laidojama maždaug iki 1870–1875 metų. Dabar čia ąžuolais ir kitais medžiais apaugusi kalvelė, prižiūrima seniūnijos. Kadastrinių matavimų duomenimis, kapinių teritorijos plotas – apie 14 arų.

Vyresnio amžiaus žlibiniškiai pamena, kad maždaug prieš 60 metų kapinėse dar stovėjo 6 mediniai kryžiai, dabar jie sunykę, tačiau ten tebestovi a. a. Juozo Čiutos prieš 30 metų padarytas ir pastatytas kryžius, kuris jau baigia sunykti. Kaip rašė gaižupiškis Pranas Rumbutis knygoje „Žlibinai“ (2011), „šiai šventai vietai reikia žlibiniškių rankos, nes kai sunyks senasis medinis kryžius, neliks nė ženklo, kad kapinės buvo“.

Bendruomenės aktyvas ne kartą tarėsi su seniūnu, parapijos klebonu, seniūnaite ir vieningai prieita prie nuomonės, kad kapines reikia aptverti ir pastatyti čia amžinam poilsiui atgulusiems atminimo ženklą. Kapines aptverti pažadėjo seniūnas savo iniciatyva, kai šiai vietai, kaip paveldo objektui, savivaldybė paskirs lėšų. Šiam atminimui lauko akmenį, kurį jau beveik pasirinkome, atgabenti į vietą pažadėjo žemės ūkio bendrovės pirmininkas. Liko kiti darbai, kuriems reikia lėšų. Nutarėme, kad akmuo ir ant jo pastatytas metalinis kryžius taip greitai nesunyks. Kryžių iš metalo padarys ir į akmenį įmontuos metalo meistras. Planuojame ant akmens pritvirtinti lentelę su įrašu. Pigiausias tokių darbų variantas gali atsieiti apie 700–800 eurų. Šiai Žlibinų bendruomenės iniciatyvai įgyvendinti tikimės žlibiniškių, aplinkinių kaimų gyventojų, parapijiečių paramos.

Paramą rinksime iki 2022 m. rugpjūčio 1 dienos. Paramos teikėjai bus įrašomi į sąrašą, jo lapus turės seniūnijos raštvedė Laima Jonavičienė, bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė, dirbanti kultūros centre, ir parapijos klebonas Donatas Žukauskas.

Nuoširdžiai viliamės, kad žlibiniškiai, kaip nekart įrodė renkant lėšas bažnyčios remontams, neliks abejingi mūsų praeičiai, čia gyvenusių, dirbusių, o dabar besiilsinčių amžinybėje  atminimui, susitelks ir prisidės, kiek kas gali.

Pagarbiai

Žlibinų bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė

Tomo Gaubio nuotraukos