2022-04-17 ŠV. VELYKOS ŽLIBINUOSE

Triušių ir avinuko AIKO pasirodymas Žlibinų Kultūros Centro ,,Zuikių kiemelyje“ džiugino ne tik vaikus, bet ir suaugusius. Nuoširdžiai dėkojame LIUDUI ČIUŽELIUI, REGINAI STONKUVIENEI, RITAI ir ALVYDUI JAKŠTAMS bei VILIJAI ir VYTAUTUI BIELIAUSKAMS už savo augintinių pristatymą į ,,Zuikių kiemelį“. Jūsų numylėti gyvūnėliai suteikė ne tik daug džiaugsmo susirinkusiems, bet ir šią Šv. Velykų dieną padarė visiems ypatingesnę ir šventiškesnę.

Ingos Bumblauskaitės ir Alinos Bružienės nuotraukos