2022-03- 06  Rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos 145-ųjų gimimo metinių paminėjimas prasidėjo Žlibinų bažnyčioje Šv. Mišiomis, po jų visi kam brangus rašytojos atminimas rinkomės Žlibinų kultūros centre. Apžiūrėję ir pasidžiaugę Kristinos Paulauskaitės foto paroda skirta rašytojai atminti, su pasimėgavimu klausėme Plungės skaitančių moterų klubo narių skaitomų pastraipų iš Šatrijos Raganos parašytos knygos “Sename dvare”. Savo atsiminimais apie rašytojos gimtinę, senąją dvarvietę, dalijosi ir buvusi Žlibinų seniūnė Sigutė Žeimaitienė, kuriai teko tą dvarelį ir prižiūrėti, o jam visiškai sukiužus ir sulyginti su žeme. Žinoma su Plungės viešosios bibliotekos darbuotojomis ir Plungės skaitančių moterų klubo narėmis nuvykome ir į pačią buvusią dvarvietę, esančią Žlibinų seniūnijoje, Keturakių kaime ir prie rašytojos garbei pastatytos skulptūros sudėjusios baltų rožių žiedus ir uždegusios atminimo žvakes sukalbėjome maldą, ne tik už rašytojos sielą, bet ir už taiką visame pasaulyje.

Ingos Bumblauskaitės ir Antano Jonaičio nuotraukos