Žlibinų seniūnijai priklausančiose Žlibinų kapinėse yra pastatyti rūšiavimo konteineriai, bet mūsų gyventojai pasirodo yra beraščiai, nemoka perskaityti kur kokias atliekas mesti. Kodėl esate tokie abejingi ir neatsakingi?     Esu už rūšia­vimą ir pa­ti mie­lai tą da­rau, ta­čiau ran­kos nu­svy­ra, kai at­ėjęs prie ža­lio­sioms at­lie­koms mes­ti skir­to kon­tei­ne­rio pa­ma­tai primestą dirbtinių gėlių, žvakių indelių, celofanų, pakuotes  nuo durpių…

Pasigrožėkite savo abejingumu nuotraukose.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos.