Mieli parapijiečiai, visi lankantys Žlibinų parapijos bažnyčią, Žlibinuose gimę ir užaugę, nesvarbu, kur šiuo metu gyvenate,

 

nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas ir paramą darbais 2018–2020 m. remontuojant, tvarkant bažnyčią ir jos aplinką. Jūsų dėka ji tapo daug gražesnė, tvarkingesnė.

Žlibinų Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos pastoracinė taryba, parapijiečiai kartu su klebonu kunigu Donatu Žukausku dar šiais 2021 m. numato vykdyti bažnyčios vidaus elektros ir apšvietimo tinklų ir gaisrinės signalizacijos įrengimo darbus pagal sudarytas išlaidų sąmatas dabar galiojančiomis kainomis. Dėkojame Plungės r. savivaldybei už skirtą didžiąją dalį  (70 proc.) paramos šiems darbams atlikti, tačiau turime ir mes prisidėti parapijiečių ir kitų gerų žmonių aukotomis lėšomis.

Kreipiamės ir prašome parapijiečių ir kitų geros valios žmonių pagal galimybes prisidėti lėšomis, kad galėtume iš pagrindų pertvarkyti bažnyčios pastato elektros instaliaciją ir įrengti gaisrinę signalizaciją. Apie šiuos planuojamus atlikti darbus jau kalbame ne vienerius metus. Sena ir netinkama elektros instaliacija, visiškai neįrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos – pagrindinis pavojus kilti gaisrui.

Paaukoti galima zakristijoje pasirašant aukotojų sąraše arba kreiptis į pastoracinės tarybos narius ir jų pagalbininkus, renkančius aukas.

Auką taip pat galima pervesti į parapijos sąskaitą:

 

Pavadinimas                   Žlibinų Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Adresas                            Plungės r. sav. Žlibinų k.

Juridinio asm. kodas     191278373

Bankas                              Šiaulių bankas

a/s  LT75 7182 0000 0270 0576

 

Nuoširdžiai dėkojame už aukas!

Žlibinų Švč.Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos parapija

Administratorius kunigas Donatas Žukauskas, tel. +370 672 07107