2021 m. rugsėjo 4 d. Žlibinų kultūros centre vyko tradicinė  ,,Liaudiškos muzikos kapelų sueiga 2021“. Šventės metu koncertines programas atliko Žlibinų kaimo kapela ,,Riviena“ vad. Alfredas Lučinskas, Latvijos respublikos Saldus miesto TIKS centro kapela ,,Strops“ vad. Agrita Pileniece, Alsėdžių KC kapela ,,Jazminai“ vad. Linas Senkus, Stalgėnų KC kapela ,,Sodžius“ vad. Vilija Razmienė, Žemaičių Kalvarijos KC kapela ,,Sosiedā ‘ vad. Irena Taujenienė ir kaimynai Telšių rajono Žarėnų KC liaudiškos muzikos kapela ,,Žara“ vad. Vidas Petrauskas.

    Į koncertinę programą įsijungė ir svečiai iš Plungės – Povilas Budginas (akordeonas). Romas Lukošius (klarnetas). Virginijus Valančius ( tūba). Danutė Zaveckienė (smuikas).

 Minimalus instrumentų kiekis, atlikėjų virtuoziškumas ir išlaikytos senosios muzikavimo tradicijos smagiai nuteikė klausytojus.

Renginį vedė Žlibinų KC direktorė Alina Bružienė

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos