2021-01-13 

 Sausio 13-osios įvykiai sukrėtė visus Lietuvos gyventojus. Nors nuo sostinėje tą naktį įvykusios tragedijos mūsų Žlibinai ir toli, bet nelikome abejingi šiems įvykiams. Tuoj po Sausio 13 nakties įvykių, Romutis Mažrimas organizavo kelionę į Vilnių, į laidotuves, pagerbti tą naktį prie bokšto žuvusių beginklių žmonių. Gedi visa Lietuva , o kartu su ja – visi dori žmonės.

Išvykstame iš Žlibinų ankstų sausio 16-osios rytą. Žlibinų kolūkio autobusas ,,Kubanė“ vairuojamas Alfonso Garbenčiaus, atsargai pasiima apie 10 benzino kanistrų su kuru ir leidžiamės į kelionę…

Dalyviai: Janina Gaubienė, Alfonsas Venckus ir jo sūnus Arvydas, Ona Juškienė su sūnumi Nerijumi, Arvydas Tamošaitis, Romutis Mažrimas, Jonas Gudas, Dangerutė Pakalniškienė, Vaclovas Pakalniškis, Daiva Garbenčiūtė, Daiva Gliožerytė, Gražvydas Čiuželis, Almantas Riauka, Zenonas Lukšas.

Prisiminimai iš to meto nuotraukose ir Žlibinų kultūros centro Facebook paskyroje.

Vaclovo Pakalniškio nuotraukos