Pasidžiaukime šventine nuotaika ir pasivaikščiokime baltomis gatvelėmis…

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos