2020-11-20 Žlibinų kultūros centro pagyvenusių žmonių liaudiškų šokių grupė „Sausdravielis“ pasitiko savo 10 metų veiklos sukaktį.

Tai kolektyvas, kuris saugo ir puoselėja lietuvių liaudies šokio tradicijas, aktyviai koncertuoja ir dalyvauja įvairiuose rajono renginiuose, valstybinių švenčių metu. Mielai bendradarbiauja su kitų miestų bei rajonų kolektyvais, dalinasi patirtimi.

Apie kolektyvo veiklą, keliones ir laimėjimus pasakojo vadovė Loreta Vaitkutė.
– Žlibinų kultūros centro pagyvenusių žmonių liaudiškų šokių grupei „Sausdravielis“ vadovauja nuo 2010 m.
Per trumpą laiką išmokė šokėjus, grakščiau, lanksčiau šokti, rūpinosi šokėjų apranga, lankomumu ir stengėsi suprasti kiekvieno dalyvio džiaugsmus ir rūpesčius.
Svarbiausi kolektyvo veiklos momentai.
– Vienas svarbiausių pasirodymų kolektyvo veiklos pradžioje buvo pirmasis dalyvavimas Lietuvos respublikos Dainų šventėje 2014 metais ,,Čia – mano namai“ ir 2018 metais Dainų šventėje ,,Vardan tos…“.

Ypač svarbų įvertinimą „Sausdravielis“ pelnė 2017 metais, dalyvaudamas respublikiniame suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse „Pora už poros“ (jį kas ketveri metai organizuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras). Tarprajoniniame rate (Kuršėnuose) „Sausdravielis“ laimėjo I vietą, o respublikiniame (Ukmergėje) – kolektyvui pripažinta II vieta.

Respublikiniame konkurse dalyvauti ir gauti gerą įvertinimą yra kosmosas, tai didžiausias laimėjimas ,,Sausdravielio“ per visą dešimtmetį, kiti kolektyvai turėdami vardus ir metų turtą nepatenka į respublikinį turą, o mes, net II vietą laimėjom.

Dalyvauta konkursuose: 2016- ieji Tarptautinis konkursas Nidoje ,,Nida InterComm 2016” iškovota I vieta.

2019- ieji Tarptautinis konkursas  Jūrmaloje ,,Baltic Amber Jūrmala 2019″ įvertinta II vieta.

Per pastarąjį dešimtmetį, Žlibinų kultūros centro meno mėgėjų kolektyvas yra nuolatinis įvairių konkursų, švenčių, festivalių dalyvis ir laureatas. Nuo kolektyvo įsikūrimo pradžios šoka dešimt šokėjų porų: Aldona ir Zigmantas Lučinskai, Rita ir Alvydas Jakštai, Edita ir Alfonsas Giedraičiai, Rasa ir Arvydas Venckai, Vilija ir Vytautas Bieliauskai, Natalija ir Arūnas Normantai, Vida Alėjūnienė ir Robertas Gelžinis, Regina Stonkuvienė ir Mindaugas Narkus, Inga Bumblauskaitė ir Vigantas Kučinskis, Dangerutė ir Vaclovas Pakalniškiai.

Turėjome ir netektys. 2016 m. rudenį, repeticijų metu, staigi mirtis ištiko Vytautą Petreikį. Žmogus pamilęs šokį ir atidavęs visą save, kad būtų šauniausias šokėjas. Visada Jį prisiminsime kaip linksmą, nuoširdų komandos narį. Svarbu paminėti, kad grupėje šoka ne profesionalai, o įvairių specialybių atstovai (dirbantys ir jau išėję užtarnauto poilsio): ūkininkai, tarnautojai, valstybės tarnautojai, pedagogai, buhalterė. Tačiau profesija nėra svarbiausia. Visus jungia noras šokti, bendrauti, turiningai praleisti laisvalaikį. Kasmet šaunuolių šokėjų grupė leidžiasi į kelionę baidarėmis, aplankome gražiausias vietas, vieni kitiems dovanoja aveles, triušius, dalinasi įvairiais  augalais, dalinamės džiaugsmais ir rūpesčiais.
     Tradicinis liaudiškų šokių festivalis ,,Nupinkim margą šokių pynę“ organizuojamas nuo 2014 m. Kiekvieną balandžio mėnesį kviečia į Žlibinus supinti pačią gražiausią šokių pynę geriausius šokių kolektyvus:  Klaipėdos ,,Spacierius“ vad. Saulius Rudelis, Telšių ,,Džiugas“ vad. Janina Reinienė , Kretingos r., Salantų ,,Salanta“ vad. Alma Preibienė, Kretingos r., Kartenos ,,Kartena“ vad. Janina Vaičekauskienė ir Šiaulių r., Ginkūnų pa­gy­ve­nu­sių­jų liau­diš­kų šo­kių gru­pė „Do­bi­las“ vad. Vanda Verkulienė. Šiemet šią pynę nepavyko nupinti dėl paskelbto karantino COVID-19 pandemijos.

Smagu prisiminti koncertines keliones ir į Lenkijos respubliką – Punską ir Suvalkus. Daugybę kartų šokta Salantuose, Šateikiuose, Alsėdžiuose, Žemaičių Kalvarijoje, Kulių bendruomenės renginiuose,  Ginkūnuose, Rokiškio miestelio šventėje, Telšiuose, Klaipėdos Vakarų Lietuvos Dainų šventėje, o svarbiausia Plungės miesto šventes papuošėme savo trankiu šokiu ir nuoširdumu.

Žlibinams, pelnius Mažosios Lietuvos kultūros sostinės 2020 vardą, kaimą garsinome savo koncertais ir pasirodymais netik savo kaimo šventėse, bet ir Plungės r. bendruomenių sueigoje, Kretingos r., Salantų miestelio šventėje ,,Šokių juosta apjuosime Lietuvą“ ir Vilniuje tarptautinėje ,,Tautų mugė 2020“.

Fotonuotraukas ir filmuotą medžiagą galite rasti Facebook paskyroje.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos