2020-09-13 Žlibinų kultūros centre vyko nuostabus, trijų sesių, VILMOS, TOMOS IR EGLĖS Šlimaičių, meninis-kultūrinis renginys “PRO TĖVIŠKĖS LANGĄ”. Žiūrovai liko maloniai nustebinti ir sužavėti sesių nuoširdumu, paprastumu ir talentais, tai ką jos sukūrė Žlibinuose žlibiniškiams. Sukurtas filmas ir suruošta foto paroda.

 Tomos Šlimaitės Bubelienės  ruošta foto paroda apie žlibiniškių gyvenimą nuo 1928 m. iki šių dienų, bus Žlibinų kultūros centre iki spalio mėnesio 2 dienos.

Gintarės Taurinskaitės nuotraukos