2020-07-28   Žlibinuose apsilankė LRT televizijos žurnalistai, su tikslu, sužinoti ir parodyti visai Lietuvai, kaip Mažoji Lietuvos kultūros sostinė Žlibinai – gyvena, kuo įdomi ir patraukli…         Žlibinų kultūros centro saviveiklininkai, iškilmingai, kaip ir dera pasitiko svečius iš sostinės su maršu ir liaudiška daina. Pabendravę kultūros centre ir apžiūrėję ŽLIBINŲ  ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS bažnyčią, su bendruomenės pirmininke Inga Bumblauskaite išvykome svečiams iš sostinės parodyti žymiausias mūsų apylinkių vietas. Aplankėme KANTAUČIŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO bažnytėlę – apie ją visą istoriją papasakojo Kantaučių kultūrinio paveldo puoselėtoja – Rūta Černeckienė. Kita turistų pamėgta vieta – DIEVO STALO AKMUO – esantis, miško vidury, netoli Keturakių kaimo, apie jį pasakojo Žlibinų bibliotekininkė Aldona Lučinskienė.  MARIJOS PEČKAUSKAITĖS-ŠATRIJOS RAGANOS GIMTINĖ, esanti Keturakių kaime, vis dar dvelkianti dvarvietės didingumu, joje mus pasitiko ir jos didingą istoriją pristatė Lina Petreikienė ir Janina Dargvilienė. KONČEINA – PROFESORIAUS IGNO KONČIAUS GIMTINĖ – esanti Purvaičių kaime, ją aprodė ir visą Žlibinų kultūrinį veidą nusakė jos savininkai prof. Igno Končiaus anūkas su žmona, – Gintaras ir Virginija Končiai.  Ši diena mums visiems parodė, kad turime kuo didžiuotis, kad čia nuostabūs gamtos vaizdai, kad čia gyveno ir tebegyvena garbingi ir garsūs kultūros puoselėtojai, kad ne veltui Žlibinai – Lietuvos mažoji kultūros sostinė – 2020.

Na, o viską kas šiandien buvo aplankyta,  pristatyta ir išsakyta galėsite pamatyti šį penktadienį, LIEPOS 31 D., 19.30 VAL. PER LIETUVOS TELEVIZIJĄ  LRT+

Alina Bružienė Žlibinų KC direktorė

Dangerutės Pakalniškienės ir Gintarės Taurinskaitės nuotraukos