2020 m. Vasario 21 d. vykome į Vilniuje vykstančią knygų mugę. Atvykę vieni apsilankė Seime, kiti (kurie jau yra buvę ) – Lankytojų centre. Čia dalyvavome viktorinoje, žaidėme šachmatais, apžiūrėjome parodas… Visiems susirinkus centre, sveikinimo žodį tarė seimo narys Andriejus Stančikas. Po to keliavome į knygų mugę. Mugėje visus užbūrė gausybė knygų, jų įvairovė. Autoriai nuoširdžiai dalino autografus su palinkėjimais ir mielai fotografavosi. Dalyvavome įvairiose edukacijose. Nuoširdžiai dėkojame seimo nariui Andriejui Stančikui ir jo padėjėjai Raimondai Bieliauskienei už kelionę, patirtus įspūdžius, kurie liks ilgam atmintyje.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos