2020 m. Sausio 27 d. Žlibinų bibliotekoje svečiavosi labdaros ir paramos fondas “Švieskime vaikus”, jaunųjų knygos bičiulių klubas                                   ” Išminties upeliukai”(vadovė R. Jundulienė). Seimo nario Andriejaus Stančiko padėjėja R. Bieliauskienė supažindino vaikus su „Metų knygos“ rinkimų leidinėliais, pakvietė Žlibinų bibliotekos bičiulius “Knygų herojai ” į Vilnių – apsilankyti knygų mugėje, susitikti su skaitomų knygų rašytojais.

Aldonos Lučinskienės nuotraukos