Buvusios Žlibinų Igno Končiaus pagrindinės mokyklos muziejinės audimo staklės atgijo naujam gyvenimui. Norinčius pasimokyti ir rimtai austi senovinėmis audimo staklėmis, kviečiame atvykti į Žlibinų Kultūros Centrą.

Naujam gyvenimui jas prikėlė, tautos papročių puoselėtoja Liucija Bertulienė ir tautodailininkas-audėjas Rimantas Baginskis.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos