2019-11-12 19.00 val. Šiaurės šalių literatūros savaitė. “Sutemų valandos” metu skaitėme ir aptarėme ištraukas iš danų klasikės Karen Blixen knygos “Babetės puota” Žlibinų kaimo bibliotekoje.

Aldonos Lučinskienės nuotraukos