2019-10-18 Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga Raudondvario dvare, Raudondvaryje, Kauno rajone, organizuoja LIETUVOS KAIMO PARLAMENTO IV sesiją. Sesijoje dalyvavo ir Plungės r. bendruomenių atstovai: Rima Jokubauskienė, Rūta Andrijauskienė, Agnė Alčauskienė ir Inga Bumblauskaitė. Rūta Andrijauskienė apdovanota už aktyvią veiklą bendruomenės gyvenime. Vykusiame renginyje buvo apžvelgta kaimo plėtros realijos ir perspektyvos, sesijos dalyviai, pasiskirstę į darbo grupes, diskutavo aktualiais kaimui klausimais. Diskusijų rezultatai bus apibendrinti kaimo parlamento rezoliucijoje, kuri bus įteikta LR Seimui ir Vyriausybei. Lietuvos Kaimo Bendruomenių Sąjungos Parlamento IV – oji sesija pasidžiaugė atliktais svariais darbais, turiningais pranešimais, tarptautine patirtimi. Parengta rezoliucija bus palaikyta plačiosios dalies bendruomenininkų, Lietuvos visuomenės.