2019 m. spalis. Žlibiniškio Jono Budriaus iniciatyva naujai remontuojami Žlibinų bažnyčios paradinio įėjimo laiptai. Skubiai reikia atstatyti ir vartelių kolonas. Mūsų kaimas gražėja tik gerų ir darbščių žmonių dėka.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos