2019-07-13  Susipažinome su Varnių regioninio parko lankytinomis vietomis. Išbandyti kūlgrindą ir susipažinti su gamtos stebuklais padėjo parašytas sveikatingumo projektas,  Plungės rajono savivaldybės biudžeto aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, skirtų visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai vykdyti “Psichinė emocinė sveikata Žlibinų bendruomenėje”                                                                                                      Kūlgrinda – žemaitiškas žodis (žemaitiškai ,,kūlis“ akmuo) – pelkėje akmenimis grįstas takas žemiau pelkės paviršiaus. Tai slapti takai, kuriais senovės žemaičiai ir lietuviai gelbėdavosi nuo kryžiuočių ir kalavijuočių. Priešui pereiti liūnus būdavo neišvengiama mirtis. Nuotaikingas Varnių regioninio parko kultūrologas Linas Šedvilas yra vienas iš žmonių, vedžiojančių žmones šiais slaptais takais. Prieš kelionę per pelkę buvome perspėti apie tykančius pavojus ir kaip žemaičiai sako: vėskon rek darytė lėtā e ba struoka. Pelkėje praleidome apie 2 valandas. Išėjome purvini, pavargę, bet laimingi. O maudynės vėsiame tvenkinio vandenyje atpirko visus sunkumus, liko tik patys geriausi atsiminimai ir puiki patirtis. Aplankėme vietos piliakalnius: Pavandenės alkakalnį-Sklepkalnį, Sprūdės piliakalnį ir Lopaičių piliakalnį. Tai buvo aktyvus fizinis judėjimas, geros emocijos, istorijos pažinimas ir supratimas.

Dangerutės Pakalniškienės ir Augenijos Vosylienės nuotraukos