2019-04-15 minėdami KULTŪROS DIENĄ Žlibinų kultūros centre sukome žemaitišką kastinį. Susukę kastinį kartu valgėme vakarienę su išvirtomis bulvėmis. Bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė pasirūpino, kad karštos bulvės su lupena ir rūgpienis nudžiugintų kastinio sukėjus.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos