2019 m. kovo 19 d. Žlibinų bibliotekos vedėja Aldona Lučinskienė suorganizavo Žemaičių metams paminėti išskirtinį renginį, apie Žlibinų seniūnijoje buvusius, esančius ir išnykusius kaimus, jų istoriją, papročius, įžymius gyventojus. Vietovardžių atsiradimą, istoriją ir dar daug įdomių ir linksmų istorijų mums papasakojo Žlibinų kaimo gyventoja Staselė Gaubienė, kuri pasidalino ir rašytojų Valatkos, Končiaus bei Rimbučio knygose aprašytais prisiminimais ir faktais. Visus susirinkusius linksmino ir gerą nuotaiką dovanojo Žlibinų kultūros centro kapela “Ryviena”. Muzikantai net sudainavo mūsų mylimos ir gerbiamos rašytojos Stefanijos Petreikienės parašytas eiles apie Žlibinus, taip nustebinę visus susirinkusiuosius. Vadovui Alfredui Lučinskui ir visam kapelos kolektyvui – Bravo!!!! Ačiū visiems, kuriems įdomi savų kaimų ir kaimelių istorija, nes kas kitas perduos žinias ir meilę žemei ant kurios gyvename, savo vaikams ir anūkams, jei ne mes patys.

Alinos Bružienės nuotraukos