2019 m. Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Žlibinuose.

Klebonas Jonas Jucius aukojo šv. Mišias visų žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimui Žlibinų bažnyčioje.  Po iškilmingų šv. Mišių parapijiečiai rinkosi į Žlibinų kultūros namus pasidalinti to meto prisiminimais ir pasidžiaugti Laisva Lietuva. Žlibinų bibliotekos vedėja Aldona Lučinskienė surengė knygų parodą Tėvynės laisvės gynėjų atminimui pagerbti.

„Vėliavą ne taip sunku iškelti, kaip sunku per kasdienybę nešti“ (Just. Marcinkevičius).