2018-12-27 Tradicinė Žlibinų KC meno mėgėjų kolektyvų popietė. Kartu džiaugiamės nuveiktais darbais, išmoktais naujais šokiais ir sudainuotomis skambiomis dainomis.

Šios popietės metu daug gražių žodžių skyrėme Žlibinų seniūnijos seniūnei Sigutei Žeimaitienei už ilgametį darbą kaimo žmonių labui. Nuo 1995 m. pradėjusi dirbti seniūnės darbą, ir sulaukusi pensinio amžiaus postą nutarė užleisti jauniems. Padėkos ir sveikinimo posmai tą vakarą buvo skirti seniūnei Sigutei ir meno mėgėjų kolektyvų vadovams bei visiems tą vakarą susirinkusiems dalyviams. Daugiau kaip pusšimtis kaimo gyventojų savo laisvalaikį skiria dainai, šokiui, muzikavimui. Tai – mūsų kaimo savitumas ir tradicijų išsaugojimas.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos