Spalio 7 d. Žlibinų šv. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje buvo minima šv. Pranciškaus Asyžiečio, gamtos, gyvūnų globėjo, diena. Mišias aukojo klebonas Jonas Jucys.  Po iškilmingų šv. mišių koncertavo Žlibinų choristai (vadovė Stefa Stonienė), šilti sveikinimai Pranutėms ir Pranciškams.

Gerbiami kaimo ūkininkai Adelė ir Stanislovas Valužiai, visus pakvietė Agapei į Žlibinų kultūros centrą, pasivaišinti jų pačių paruoštu tradiciniu avienos troškiniu. Liaudiškų dainų puoselėtoja Liucija Bertulienė pasidalijo šiluma, kurią skleidžia liaudiškos dainos, bei priminė mūsų senosios kultūros puoselėjimo svarbą.

 

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos