2018-07-05
Lietuvos futbolo federacijos stadione ketvirtadienio vakarą buvo surengta Šokių diena „Saulės rato ritimai“, kurios metu kolektyvai iš visos Lietuvos sukosi lietuvių liaudies šokių ritmais. Šokių dienos koncerto „Saulės rato ritimai“ keturių dalių programoje daugiau nei 8 tūkst. Šokėjų gyvais raštais nupiešė kasdienio darbo, švenčių ir tautos gyvybingumą.
Dainų šventėje dalyvavo ir užsienio lietuvių kolektyvai – į Šokių dieną atvyko net iš dvylikos šalių: Argentinos, Australijos, Belgijos, Brazilijos, Didžiosios Britanijos, JAV, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos, Vokietijos. Mūsų Žlibinų kaimo kultūros centro pagyvenusių žmonių liaudiškų šokių grupė ,,Sausdravielis“ (vadovė Loreta Vaitkutė) antrą kartą dalyvavo Lietuvos dainų šventėje.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos