Birželio 10 d. Žlibinų kultūros namuose vyko ,,Žydinčio Jazmino 2018“ šventė. Šiemet koncertavo Palangos kultūros ir jaunimo centro folkloro ansamblis ,,Mėguva“. Vadovės Zita Baniulaitytė ir Diana Šeduikienė paruošė teminę programą ,,Etnografija, Profesorių Igną Končių prisimenant“. Teatralizuotas, su dainomis ir šokiais prof.Igno Končiaus pristatymas sužavėjo žiūrovus. Po koncerto visus šventės dalyvius, prof. Igno Končiaus vaikaitis Gintaras Končius pakvietė į senelio sodybą esančią Purvaičių kaime. ,,Žydinčio Jazmino“ šventė tęsėsi prie šimtamečio sodyboje augančio Jazmino.

Šią tradicinę vasaros šventę, daugelį metų organizuoja Virginija ir Gintaras Končiai.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos