2018.04.20 vyko tradicinė aplinkos tvarkymo talka.

Nors ir nedaug susirinko savanorių gyvenvietės centro gražinimui, bet jie buvo patys geriausi. Jie trokštą matyti savo kaimą tvarkingą ir patrauklų kiekvienam keliaujančiam pro Žlibinus.  Po talkos visus pakvietė Stanislava Gaubienė tradicinei talkininkų košei. Daug kalbų, naujų planų ir pasidžiaugimas atliktu darbu. Nušvito gyvenvietės centras kaip saulelė… Augančių medžių eilutė įgavo formą, pradingo žabakštynas…

DĖKOJAME: Janinai Čiutienei, Janinai Gaubienei, Aldonai Lučinskienei, Elvyrai ir Justinui Matavičiams, Stanislavai Gaubienei, Gražinai Garbenčienei, Reginai Stonkuvienei, Alvydui Jakštui, Ingai Bumblauskaitei ir visiems  prisidėjusiems prie talkos.

Foto nuotraukos Ingos Bumblauskaitės