š. m. balandžio 8 d., po šv. Mišių, Žlibinų kultūros centro renginių organizatorė Alina Bružienė  visus pakvietė į Atvelykį, į mažųjų Velykėlių šventę. Šventės metu vaikučiai kartu su tėveliais rideno kiaušinius, margino spalvotais pieštukais popierinius kiaušinius, žaidė žaidimus. Mažieji netik noriai spalvino, bet dar linksmiau klijavo savo padarytus popierinius kiaušinius ant vieno didelio kiaušinio. Daug spalvų ir dar daugiau vaikiško džiaugsmo skambėjo Žlibinų kultūros centro kieme.

Šventei baigiantis buvo priminta, kaip saugiai elgtis kelyje, sutemus privalu segėti atšvaitą ir visada prisiminti, kad kelyje esame ne vieni. Išdalinti atšvaitai primins ne tik šventės linksmumą, bet ir pareigą saugoti savo artimuosius. Maža šventė, bet dovanos labai svarbios.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos