2018 vasario 16 d. Žlibinų kultūros centre, skambiomis dainomis ir liaudiškų šokių pyne pasitikome Lietuvos 100 metų jubiliejų. Šiai istorinei sukakčiai dainavo: Žlibinų bažnytinis choras vad. Stefa Stonienė, vokalinis ansamblis ,,Melodija“ vad. Nijolė Puplauskienė, Žlibinų kapela ,,Riviena“ vad. Alfredas Lučinskas ir Liaudiškų šokių pagyvenusių žmonių kolektyvas ,,Sausdravielis“ vad. Loreta Vaitkutė. Popietę vedė Žlibinų KC direktoriaus pavaduotoja Alina Bružienė. Sulaukėme ir svečių gerb. seimo narys, žlibiniškis, Andriejus Stančikas, Plungės r. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Kerpauskas ir gausus būrys Žlibinų ir Plungės jungtinis skautų būrys.

Po šventinio koncerto mokytoja Aldona Lučinskienė pakvietė apžiūrėti muziejinę parodą ir papasakojo apie kabančios senos trispalvės istoriją. Ji buvo užmūryta pečiuje senojoje Žlibinų mokykloje.