2017 m. lapkričio 22 d. Žlibinų bažnyčioje buvo minima šv. Cecilijos diena.

Mūsų, Žlibinų parapijos choras šią šventę minėjo pirmą kartą. Lapkričio 22- sios dieną buvo aukojamos Šv. Mišios už mūsų parapijos gyvus ir mirusius choristus ir vargonininkus. Šventės organizatorė Stefa Stonienė kartu su kun. Eduardu Steponavičiumi ir Žlibinų KC direktoriumi Žydrūnu Purauskiu gražiai vedė chorų pasirodymus. Giesmes skirtas tai dienai giedojo Kantaučių parapijos choras, Šilalės ir Žlibinų chorai.

Po Šv. Mišių visi rinkomės į Žlibinų kultūros namus, kur nuotaikingai paminėjome muzikantų ir choristų dieną.