2023-04-26  Žlibinų kaimo bibliotekininkės Aldonos Lučinskienės svajonės išsipildymas. Pagaliau stovi namelis skirtas knygų mainams, su labai gražiu pavadinimu ,,Keliaujanti knyga“.

Žlibinų KC kapelos ,,Riviena“(vad. Alfredas Lučinskas) garsai sukvietė ištikimiausius knygos skaitytojus į mažos bibliotekėlės atidarymą. Nuoširdžius sveikinimus linkėjo Žlibinų seniūnas Martynas Stančikas, bendruomenės narė Stanislava Gaubienė, Andriejus Stančikas, LVŽS atstovė Raimonda Bieliauskienė ir Žlibinų bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė. Namelį pagamino vietinis meistras Vaclovas Pakalniškis.

,,Skaitiem, skaituom ė da skaitysem tėkras knyngas“

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos