2022-11-26 Kryžiaus šventinimas pirmosiose senosiose Žlibinų kapinaitėse. Ąžuolų paunksmėje protėviai sugulę… / Čia amžina jų poilsio vieta. / Liko tik žolė… nežymūs kauburėliai /Ir senas kryžius – nuoroda mums palikta. – Tai posmas iš kapsūdiškės Stefanijos Petreikienės eilėraščio, kuris nuskambėjo 2022 metų lapkričio 26 dieną senosiose Žlibinų kapinėse. Ant galingais ąžuolais apaugusios kalvelės šalia Žlibinų gyvenvietės prie senojo Žlibinai–Kantaučiai kelio, susirinko žlibiniškiai, parapijiečiai ir svečiai. Čia senosios Žlibinų kapinės, kuriose buvo laidojama maždaug iki 1870–1875 metų. Žlibinų bendruomenės iniciatyva, aukotojų lėšomis pastatytas atminimo ženklas – kryžius ant akmens – čia amžinojo poilsio atgulusių protėvių atminimui. Jų vardų nežinom ir niekad nesutikom gyvenimo kelyje. Prie akmens lentelėje užrašas: PROTĖVIŲ ATMINIMUI / Žlibinų bendruomenė ir parapija, 2022 / Gerbk tą vietą, į kurią ir pats pakliūsi – tai mūsų kraštiečio garsaus profesoriaus Igno Končiaus žodžiai. Kryžiaus forma – kaip esančių virš Žlibinų bažnyčios bokštų. Naujasis kryžius pastatytas šalia medinio jau bebaigiančio sunykti senojo.

Seniūnas Martynas Stančikas, palaikęs bendruomenės idėją ir prisidėjęs darbais, pažadėjo toliau tęsti kapinių tvarkymo darbus. Kraštiečiai Virginija ir Gintaras Končiai priminė, kad čia mūsų ne tik istorija, bet ir kultūra. Mintimis dalijosi Sigutė Žeimaitienė, bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė džiaugėsi, kad pavasarį bendrom jėgom pradėti darbai jau atlikti, o Plungės r. sav. meras Audrius Klišonis – kad žlibiniškiai neužmiršta praeities, kad šis gražus gamtos kampelis neliko pamirštas.

Pašventinus kryžius Žlibinų bažnyčioje buvo aukojamos šv.Mišios už palaidotuosius senosiose kapinėse, už aukotojus ir darbų pagalbininkus, o po to visi susirinko pasišildyti prie arbatos, pabendrauti ir pasidžiaugti.

Žlibinų bendruomenė nuoširdžiai dėkoja aukotojams ir klebonui Donatui Žukauskui, Žlibinų bendrovės pirmininkui Romučiui Mažrimui, seniūnui Martynui Stančikui ir jo talkininkams, Žlibinų bendruomenės tarybai ir jos pirmininkei Ingai Bumblauskaitei, merui Audriui Klišoniui, poetei Stefanijai Petreikienei, kryždirbiui Arvydui Geštautui, giedotojams ir jų vadovei Stefai Stonienei ir visiems dalyvavusiems apeigose.

Žlibiniškiai dar kartą įrodė, kad gali susitelkti prasmingiems darbams.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos