2022-09-30 Žlibinų kultūros centre vyko senjorų dienai skirtas renginys ,,Sidabro gijom pasipuošę”. Žlibinų bendruomenės senjorus sveikino ir dar daug gražių gyvenimo akimirkų linkėjo Žlibinų seniūnijos seniūnas Martynas Stančikas, ŽKC direktorė Alina Bružienė, Žlibinų garbės piliečiai Virginija ir Gintaras Končiai. Skambėjo dainos ir smagūs žaidimai.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos