Sausio 13-oji lietuviams visada bus ypatinga diena, nes patriotiškai vieningi VISOS LIETUVOS ŽMONĖS stojo beginkliai prieš tankus, kad iškovotų LAISVĘ SAVO TĖVYNEI.

 Sausio 13-osios dienos minėjimą užbaigėme Žlibinų bibliotekoje peržiūrėję dokumentinį filmą “Neužmiršti”. Visi susirinkę Žlibinų kultūros centro kiemelyje, sustoję prie Vienybės laužo, klausydami Alfredo Lučinsko asmeninių prisiminimų iš patirtų tų dienų įvykių, sudainavę ne vieną liaudies kūrybos dainą, pasivaišinę Irutės atsineštais naminiais lašinukais ir bendruomenės ant laužo virta arbata, pasidžiaugėme Lietuvos Laisvės Gynėjų drąsa, vieningumu ir patriotiškumu, gailėjome, kad jiems teko paaukoti savo gyvybes Vardan Tėvynės ir mūsų visų laisvės bei nepriklausomybės.

Žlibinų KC direktorė Alina Bružienė

Aldonos Lučinskienės nuotraukos